Plumbogummite After Pyromorphite

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

Upload Image...

Chakra

Element


Plumbogummite After Pyromorphite

**ไม่มีในไทย

Plumbogummite After Pyromorphite เป็นหินที่หายากมาก พอๆ กับพลังงานที่รุนแรงมากของเขาเลยทีเดียว

Plumbogummite เป็นแร่ลำดับสองที่เติบโตแทนที่ Yellow Pyromorphite ที่มีพลังงานรุนแรงอยู่แล้ว ซึ่งแปลว่าพลังงานของ Plumbogummite นั้นต้องรุนแรงกว่าแบบไม่ธรรมดา ซึ่งถ้าหากจะเปรียบเทียบความรุนแรงแล้ว ก็พอๆ กับ Moldavite โดยเรามักพบ Plumbogummit ขึ้นอยู่กับ Pyromorphite, Mimetite, Wulfenite, Cerussite, Angelesite, และ Dufitite

Plumbogummite After Pyromorphite เป็นหินที่แปลกประหลาดมาก จนถือว่าเป็น “A Gift from God” โดย Plumbogummite After Pyromorphite สอนให้เราเชื่อมั่นใน Universe Support และรู้ว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นใน Divine right time เพราะการเชื่อมั่นได้เช่นนี้ ทำให้เรารู้สึกกลัวน้อยลง และ ไม่รู้สึกทุรนทุรายกับความทุกข์ที่มีมากจนเกินไป

ในด้านความสัมพันธ์ Plumbogummite มีพลังมากพอที่จะเชื่อมต่อ spiritual bonds ระหว่างคนสองคนกลับมาใหม่ ทำให้ความรู้สึกผลัดพรากหายไป และทำให้ soulmates ที่พลัดจากกันมานานได้กลับมาสร้างบุญร่วมกันใหม่อีกครั้ง

ในกรณีที่เราต้องการ “ตัดใจ” จากสิ่งที่รัก ที่ชอบ ทั้งๆ ที่มันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้น แต่เป็นเพราะเราต้องการเติบโตไปเป็นคนที่ดีกว่า การสมาธิกับ Plumbogummite After Pyromorphite จะทำให้เรารู้สึกผูกพันกับสิ่งนั้น เรื่องนั้น คนนั้นน้อยลงมากพอ ที่ชัดเจนกับการจากลา และไม่หวนกลับไป

สำหรับคนที่กำลังต่อสู้กับความมืดมนทางความคิด ความเจ็บปวดใจอย่างแสนสาหัส การสูญเสีย หรือความขัดแย้งในตัวเองที่รุนแรงจนทำให้หมดอาลัยกับชีวิต การทำสมาธิกับ Plumbogummite After Pyromorphite จะทำให้เรารับมือกับความมืดมนทางความคิดและจิตใจของเราได้อย่างอยู่หมัด โดยมักส่งคนที่มีความสามารถในการฮีลใจเราได้ มาเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเรา เพื่อให้เราได้พูดมันออกมา และไม่ดิ่งไปกับความมืดมนที่เป็นอยู่ และสามารถมองเห็นแสงสว่างที่ปลายใจเรา มากพอที่จะดึง สติกลับมาได้

Plumbogummite After Pyromorphite ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารจาก “ใจถึงใจ” แม้เราจะมีความต่างกันแคไหน ด้วย Blue pyromorphite เราก็เข้าใจกันได้ดี จึงเป็นหินที่ใช้สมาธิให้สามารถโน้มน้าวคนจำนวนมากที่มีความต่างกับเราหลายอย่าง

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ