Pink Ocean Jasper

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Pink Ocean Jasper

**ไม่มีในไทย

Pink Ocean Jasper คือ หินที่สร้างความสัมพันธ์แบบเกื้อกูล และพึ่งพาอาศัย เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างปลอดภัย และเติบโต ดังนั้นใครที่อยากให้ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร หรือ ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเกิดขึ้น การมี Pink Ocean Jasper ไว้ในบ้านของเราจะช่วยได้มาก

Pink Ocean Jasper เปลี่ยนพลังงานของพื้นที่นั้นให้เป็นพื้นที่ที่ทุกสิ่งจะสามารถพักพิง และวางรากฐานไปสู่การเติบโตที่งดงามได้ จึงเป็นหินที่เหมาะที่จะมีไว้ในบ้านที่มีเด็ก, โรงเรียน, ที่รับเลี้ยงเด็ก หรือ เลี้ยงสัตว์

คนที่ฝึกสมาธิกับ Pink Ocean Jasper เป็นประจำจะมีบุคลิกแบบ “แม่”, เป็นคนที่คิดถึงห่วงใยผู้อื่น, และจัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยเพื่อคนที่ตัวเองรัก

Pink Ocean Jasper เป็นพลังของ Mother Earth Loving Energy อันเป็นความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย ความตั้งใจฟูมพักรักษา และเป็นรากฐานอันมั่นคงให้สรรพสิ่งได้เติบโต การทำสมาธิกับ Pink Ocean Jasper จะทำให้เราได้พลังงานแห่งความรักแบบนี้ แม้ว่าเราจะตัวคนเดียว เราก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ และพร้อมที่จะเติบโตในแบบของเรา

คนที่ทำงานกับ Pink Ocean Jasper จะเป็นคนที่เตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับตัวเองอยู่เสมอ ใครก็ตามที่รักการเติบโต จึงต้องมี Pink Ocean Jasper มาเสริมพลังงานพื้นฐานให้กับเรา

Pink Ocean Jasper ยังเป็นหินที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับคู่รักโดยทำให้พลังงานของคนที่ฮีลแล้ว สามารถส่งไปยังคู่ของตัวเอง เพื่อฮีลเขาได้อีกด้วย จึงทำศีลของทั้งคู่เสมอกัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ