Picture Jasper

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Picture Jasper

Picture Jasper ถือเป็นหินที่หายากเพราะเกิดจากการฟอร์มตัวของขี้เถ้าและเขม่าแร่ธาตุจำนวนมากเมื่อ ร้อยล้านปีก่อน และสามารถค้นพ้นได้ Muddy River ใน South Dakota แห่งเดียวเท่านั้น

การ pack รวมกันของ Quartz และแร่ธาตุต่างๆ เกิดเป็นลวดลายที่เหมือนกับพื้น หรือทัศนียภาพ จึงเป็นที่มาของชื่อ Picture Jasper

Picture Jasper ทำงานกับเราใน 3 ส่วนคือ 1. Grounding 2. Creativity 3. Angelic Communication

การทำงานของ Picture Jasper นั้นจะเป็น Super Grounding ที่เป็นไปในลักษณะของการสาวและดึงออก ดังนั้นจึงเหมาะกับการใช้ grounding อารมณ์ที่ยึดเกาะเหนี่ยวแน่นมากๆ เช่นความรู้สึกผิดอย่างมหันต์, ความโศกเศร้าเสียใจจากการที่คนอันเป็นที่รักจากไป โดยมีความรู้สึกผิดติดค้างมัดไว้, ความรู้สึกเหงาอ้างว้างไม่เหลือใคร

Picture Jasper จะสาวอารมณ์เหล่านี้ออกไปให้จนกว่าเราจะกลับมาโฟกัสกับชีวิตในปัจจุบันขณะของเราได้

Picture Jasper เป็นหินที่สนับสนุนการคิดพิจารณา (deep thought) และการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เราค้นพบหนทางที่จะพาเราไปข้างหน้า เป็นหินที่ต้องมีติดตัวไปตลอดชั่วชีวิต เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเข้าสู่ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
Picture Jasper จะทำให้เราไม่ติด ไม่ตายอยู่ตรงนี้ แล้วสามารถปรับตัวได้ไว เพื่อรับมื่อกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในทุกๆ ช่วงชีวิต แล้วไปต่อได้ จึงถือเป็น Stone of Perseverance ด้วย

Picture Jasper เชื่อว่าเป็น “Rainbow Bridge” ที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์ และโลกแห่งจิตวิญญาณ การทำสมาธิกับ Picture Jasper จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเรากับสิ่งดีงามเบื้องบนอย่างดี และทำให้การสื่อสารเพื่อรับการช่วยเหลือ สนับสนุน เกิดขึ้นได้ง่าย

ที่สำคัญหลังจากการเรียนผ่านความฝัน การเดินทางข้ามมิติต่างๆ Picture Jasper จะทำให้เราสามารถจดจำการเรียนรู้ในมิติเหล่านั้นได้ แล้วหลอมรวมเข้าสู่ความเป็นคนของเรา

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ