Petrified Red Wood

Chakra

Element


Petrified Red Wood

Red Petrified Wood คือไม้ที่กลายเป็นหินผ่าน Fossilization Process ที่ทำให้เนื้อไม้แปลสภาพไปเป็น Chalcedony โดยมี Hematite ทำให้เกิดสีแดง

Red Petrified Wood เป็น หินแห่งการเปลี่ยนแปลง (Stone of Transformation) โดยมีจุดเด่นตรงที่ เป็นการเปลี่ยนจาก “การใช้ชีวิตไปเพื่อการอยู่รอด” ไปสู่ “การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย” โดย Red Petrified Wood ทำให้เราจะพาเราไปสูงที่สูงที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับเรา

Red Petrified Wood ให้ความรู้สึกปลอดภัย สบายใจ กับคนที่ทำสมาธิด้วยเป็นประจำ ซึ่งส่งผลให้ความกลัวการเปลี่ยนแปลง ความกังวลต่อความอยู่รอดหายไป เพื่อให้เราใช้ชีวิตตามความฝันและแรงบันดาลใจ

สำหรับคนที่กำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ (on process) การสมาธิกับ Red Petrified Wood จะช่วยให้เราวางใจได้กับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เกิดขึ้นภายในอย่างช้าๆ และเชื่อว่าในที่สุดเราก็จะออกมาดี

Red Petrified Wood ยังช่วยให้เราเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างเสถียร จึงเหมาะกับคนที่ต้องทำงานหนัก ลากยาว แต่ยังต้องการรักษาความตั้งใจ และ Focus ที่มี ไม่ตกเลย

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก