Peach Moonstone

Chakra

Element


Peach Moonstone

Peach Moonstone นั้นคือ Moonstone ที่มี Hematite อยู่จึงมีทั้งพลังงานของ Moon และ Sun อยู่ในหินเดียวกัน

พลังงานของ Peace Moonstone นั้นมีทั้ง Masculine Energy และ Feminine Energy จึงทำให้ผู้ที่สมาธิกับ Peace Moonstone เรียก “ความรู้สึกมั่นใจ” กลับมาใหม่… หากอยู่ดีๆ ความมั่นใจที่เคยมีนั้นหายไป หรือวนอยู่ในความสับสน ไม่แน่ใจว่าจะเอายังดีมาพักหนึ่งแล้ว Peace Moonstone จะเป็นผู้ที่จุดประกายความหวังและพลังใจเรากลับมาใหม่

Peach Moonstone เป็นหินแห่ง “ความหวัง และความตั้งใจ” เปรียบเสมือนแสงสว่างรุ่งอรุณ ที่สงบ แต่มีพลังพร้อมกับการเติบโตครั้งใหม่ หาก Peach Moonstone เรียกคุณให้มาทำงานด้วย มันแปลว่าถึงเวลาแล้วสำหรับการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่งดงาม และดีจริง

เหมาะให้สมาธิร่วมกับ Pyrite และ Magnetite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก