Orange Stellerite

Showing 1–10 of 30 results

Chakra

Element


Orange Stellerite

**ไม่มีในไทย

Aware of who you love and who is not

Stellerite คือหินที่ให้ความเข้าใจกับเราในทุกสิ่ง และนั่นคือสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะการที่เราเกิดความเข้าใจอะไรถ่องแท้ เราจะสามารถทำมันออกมาได้ดี และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมได้

หากเรากำลังทำงานกับตัวเองในเรื่องใดก็ตาม เพื่อที่จะเคลียร์ blockages, เคลียร์ใจ, หรือกำลังรับมือกับสถานการณ์บางอย่างอยู่ การทำสมาธิกับ Stellerite จะสามารถทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพราะ Stellerite ทำงานกับ Heart จักระ และ upper heart (seat of soul) โดยเฉพาะ จึงช่วยจัดใจเราใหม่ให้เหมาะสม

สำหรับคนที่มักติดกับการตอบสนองกับสถานการณ์ด้วยอารมณ์ และก็ยากมากด้วยที่จะ control อารมณ์ตัวเอง เช่นเวลาไม่พอใจก็ต้องแสดงออกมาทางคำพูดแย่ๆ หรือ เวลาจัดการอะไรไม่ได้ ก็ระเบิดร้องไห้ออกมา เป็นต้น การสมาธิกับ Stellerite อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้ดีพอที่จะ เปลี่ยนวิธีการรับมือกับเรื่องนั้นๆ ให้ดีขึ้นได้

Stellerite ช่วยให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ด้วยการสนับสนุนเราให้ทำใจให้สบาย แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมาแบบรวดเร็ว พลิกผัน และดูยุ่งเหยิงแค่ไหนก็ตาม เราก็จะไม่รู้กลัว หรือ เป็นกังวลกับมัน

เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนไปสู่ทางที่ดีขึ้น Stellerite จะเข้ามาทำงานกับเราเพื่อให้เราเปิดใจ “มองความจริง” ที่เราไม่ได้มองมานาน แม้ว่าการมองความจริงนั้นจะเจ็บปวด แต่หากเราทำได้ ความจริงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับเราได้

Stellerite ยังช่วยให้เราพิจารณาธรรม และ spiritual knowledge ได้ดีขึ้น เพราะเนื้อหาข้อมูลเหล่านี้ เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจค่อนข้างยาก

Stellerite สนับสนุนให้เราพบคำตอบที่ดีกับชีวิตได้ ด้วยการวางไว้ที่หน้าอก Stellerite จะช่วยให้เราตระหนักความจริงหลายๆ อย่างขึ้นมาได้, ด้วยการวางไว้ที่ Root จักระ Stellerite จะทำให้เรามองออกว่า เราอยู่ ณ จุดไหนของสถานการณ์, ด้วยการวางที่ Crown จักระ Stellerite จะช่วย

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ