Orange Celestite

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Orange Celestite

Orange Celestite เป็นหินที่หายากมาก จนคนช่วนใหญ่ไม่รู้จัก

Orange Celestite คือหินที่สอน “ทักษะชีวิต” โดยคนที่ฝึกสมาธิกับ Orange Celestite จะ “เลือกความสุข” เป็นที่ตั้ง หลังจากนั้น Orange Celestite จึงค่อยๆ สอนวิธีการใช้ชีวิตอันนำมาซึ่งความสบายใจ และ ปราศจากทุกข์ให้กับเรา

การสมาธิกับ Orange Celestite นั้นช่วยพาเรากลับมามองความจริงที่เป็นอยู่ เพื่อดูว่าอะไรกันที่เราพอจะทำได้เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ดีขึ้น

Orange Celestite สอนเราให้รู้ค่าความสำคัญของ “ปัจจุบันขณะ” และมองหาความเป็นไปได้จากสิ่งที่มีอยู่มากกว่าจะมองว่าเราไม่มีอะไร

Orange Celestite ส่งเสริมให้เรามี “Intuitive decision” ที่สามารถพาเราไปยังผลลัพธ์ที่ดีงามได้ หาเราฝึกฝนผ่านการสมาธิกับ Orange Celestite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

สินค้าหมดแล้ว