แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Chakra

Element


Ocean Jasper

หินที่ให้ Enjoy Life และเต็มไปด้วยพลังบวก ทำให้เรา รู้สึก พูด ทำ มาจากความรัก ทำให้เราตระหนักได้ว่าเรารักใคร และ รู้จักรักษาคนนั้นไว้ด้วยการละวางการตักตวงผลประโยชน์ การเอาเปรียบทางด้านการเงิน ความมั่นคง การเบียดเบียนทางสุขภาพร่างกาย

Ocean Jasper สร้างบรรยากาศอันดีในการอยู่ร่วมกัน ทำให้ทุกคนเข้ากันได้ดี มีเวลาดีๆ ร่วมกัน จึงเหมาะที่จะพก ocean Jasper ไปในในสังคม สังสรรค์ และการประชุม

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ