Nephrite Jade Turtle

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Upload Image...

Chakra

Element


Nephrite jade

Jade มี 2 ประเภทคือ Nephrite Jade และ Jadeite โดย Nephrite Jade จะเป็นที่นิยมมากกว่า

Nephrite Jade เป็นหินที่นิยมใช้ในการจัดการอารมณ์ตัวเองให้มั่นคง โดย Nephrite Jade ทำหน้าที่ในการบรรเทาความรู้สึกที่ไม่ดี และ ส่งเสริมความรู้สึกดีๆ ให้เกิดขึ้น

Nephrite Jade ส่งเสริมให้เรามีมุมมองที่ดีต่อชีวิต (positive outlook) ทำให้รู้สึกมีความหวัง และอยากทำอะไรให้ออกมาดี และเมื่อเราทำดีกับชีวิต ชีวิตก็จะดีกับเรา Nephrite จึงเป็นหินนำโชคและนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิต รวมทั้งเงินทอง

Nephrite Jade ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ช่วยให้เราพบต้นต่อของความเจ็บป่วย ปัญหาสุขภาพ และช่วยให้เราฟื้นตัวได้ไว้ขึ้น

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ