Natural Aurora Calcite Crystal Quartz on Black Matrix

แสดง %d รายการ

Upload Image...

Chakra

Element


Natural Aurora Calcite Crystal Quartz on Black Matrix

**ไม่มีในไทย

Natural Aurora Calcite Crystal Quartz on Black Matrix ให้พลังงานที่สูงมากและทำงานกับ consciousness ระดับลึก ในการ transform จาก dark ไปสู่ light ทำให้เกิดการเปลี่ยนจากสันดานดิบ กิเลส และความโลภ ไปสู่การปฏิบัติในทางที่สร้างสรรค์และให้คุณกับทุกฝ่าย

Natural Aurora Calcite Crystal Quartz on Black Matrix สอนให้เราโอบอุ้มฝั่ง dark ด้วย light ที่แข็งแกร่ง เพื่อเคลื่อนตัวทุกอย่างไปข้างอย่างรวดเร็วและดีงาม ผ่านพละกำลังของ oneness

นอกจากนี้ Natural Aurora Calcite Crystal Quartz on Black Matrix ยังสอนเราเรื่องการเอาความอดทนไปใช้ให้ถูกเรื่อง แทนที่จะทนอยู่กับปัญหาเดิมๆ สิ่งแวดล้อมเก่าๆ ที่เลี้ยงเราไว้กับทุกข์ซ้ำๆ พลังงานของ Natural Aurora Calcite Crystal Quartz on Black Matrix จะเปลี่ยนการใช้ความอดทนของเราไปสู่การอดทนสร้างชีวิต และต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาขวางการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ดี

Natural Aurora Calcite Crystal Quartz on Black Matrix ช่วยป้องกันเราจากเจตนาร้าย และเจตนาแอบแฝง ของคนอื่น ด้วยการทำให้ทำให้คนเหล่านั้นยกเว้นเราไว้ หรือทำให้คนเหล่านั้นหมดความสนใจในตัวเราไปเอง

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-70%
Original price was: 13,415฿.Current price is: 4,025฿.