แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Natrolite

Natrolite เป็นหนึ่งใน Twelve Synergy Stone ที่สำคัญและมีบทบาทมากในการทำ Ancestral Healing เพราะทำให้เรามีปัญญาญาณสูงมากพอที่จะทำการชำระกรรมให้กับบรรพบุรุษทั้งโคตรของเรา เพื่อจบการส่งต่อบ่วงกรรมจากรุ่นสู่รุ่น

Natrolite ทำงานกับสมองทั้งหมด และยกศักยภาพของสมองไปยังจุดสูงสุด เรียกว่าเป็น “หินสมอง” โดยเฉพาะ หากใครที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน จากอุบัติเหตุ และการผ่าตัด หรือ เป็น alzheimer’s การสมาธิและใส่ Natrolite ไว้ติดตัวจะช่วยส่งเสริม healing process ให้เกิดขึ้นได้มีประสิทธิภาพมาก

Natrolite เปิด Wisdom Eye ของเราพร้อมกับทำให้เกิด Psychic Vision ที่ชัดเจน ทำให้สามารถทำ remote viewing และ เห็นภพชาติได้ชัดเจน

Natrolite ช่วยในการ heal trauma และบาดแผลในอดีตได้เป็นอย่างดี จึงเป็นหินที่ช่วยเราได้มากระหว่างการทำ Last Life Healing (ละลึกชาติตัดกรรม)

Natrolite ทำให้เราไม่สับสนระหว่าง Evil และ Angel คือเราจะสามารถมองออกว่า สิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นนี้ แท้จริงแล้วเป็นอะไร เพื่อให้เราไม่พลาดหลงไปกับ dark force และยังช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าที่เห็นนี้คือ guide ของเราจริงๆ หรือแท้จริงแล้วเป็น Ego-created guide

Natrolite สามารถป้องกันเราจาก ปีศาจ สิ่งชั่วร้าย และพลังมืดทุกชนิด จึงเป็นหินที่ใช้สมาธิเพื่อชำระล้างสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวเราหลังจากเดินทางไปยัง “Realm Down Under” หรือหลังจากถูกก่อกวนรังควานโดยสิ่งไม่ดี (เสริมกันกับ Astrophyllite)

Natrolite จัดสมดุล ระบบประสาทแล้วเชื่อมคือระบบประสาทนั้นเข้ากับ Lightbody เพื่อให้ Lightbody และ Physical Body ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน

Natrolite มีความเด่นมากในการ activate ความสามารถทางด้านอภิญญาต่อไปนี้ telephatic communication (โทรจิต) clairvoyance (ตาทิพย์) clairsentience, clairaudience (หูทิพย์)

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-50%