Moroccan Seam Agate

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Chakra

Element


Moroccan Seam Agate

Moroccan Seam Agate เป็นหินกึ่งอัญมณีที่หายากอันหนึ่งเลยทีเดียว

จุดเด่นของ Moroccan Seam Agate คือการยุติความว้าวุ่นใจต่างๆ ความรู้สึกอิจฉา ความเกลียดที่เกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เพราะเป็นหินที่พาเรากลับมามองตน และอยู่กับตน

Moroccan Seam Agate สอนให้เราเห็นถึงความทุกข์ และความเจ็บปวดจากการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น และตระหนักถึงพฤติกรรมออกไปในลักษณะทำร้ายเขา และเบื่อหน่ายตัวเอง จนเราอยากเลิกเปรียบเทียบ

Moroccan Seam Agate ให้ความมั่นคงทางจิตใจ ทำให้เราโฟกัสตัวเราเอง มองตัวเองตามจริงและ อยู่กับตัว กับตนได้อย่างมีความสุข

Moroccan Seam Agate สนับสนุนการทำ self evaluation ด้วยการมองความจริงเกี่ยวกับตัวเอง รู้จักพิจารณาตัวเองในอดีต และปัจจุบัน เพื่อพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างคนที่รักการพัฒนาเพราะรักตัวเอง

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ