Mordenite With Stilbite

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Chakra

Element


Mordenite With Stilbite

**ไม่มีในไทย

Mordenite คือ โรงเรียนเวทมนต์ เพราะคนที่ทำงานกับ Mordenite เป็นประจำจะสามารถเข้าใจวิธีการร่ายเวทย์แบบ white magic หรือ “ไสยขาว” ได้ในทุกลำดับขั้นตอน อีกทั้ง Mordenite ยังช่วยป้องกันเราจากพลังงานที่เป็นอันตราย ในขณะที่เราเหนี่ยวนำพลังงานจำนวนมากจากธรรมชาติเข้ามาเพื่อการร่ายเวทย์

Mordenite ทำให้เกิดทั้ง peaceful stage และ focus อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการประกอบพิธีกรรม และการ perform magic

Mordenite ให้พลังงานที่มีความนิ่ง สงบ และมีพลัง การมี Mordenite ไว้ในบ้าน จะทำให้ที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยความปกติสุข และเหนี่ยวนำความอุดมสมบูรณ์ และเงินทองเข้ามา

Mordenite เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตาม เพราะสนับสนุนให้เราสามารถโฟกัสตัวเองไปที่เรื่องสำคัญๆ และไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ให้อะไรกับเรา

Mordenite ทำให้เรารู้ว่าความปรารถนาที่แท้จริง (True Desires) ของเรานั้นคืออะไร พร้อมกับมีการวางแผนที่ดีไปสู่การทำความปรารถนานั้นให้เป็นผลสำเร็จแท้จริง เรียกได้ว่าให้ครบทุกองค์ประกอบคือ

  1. รู้ True Desire
  2. รู้วิธีการ
  3. มีโฟกัสดีเยี่ยม

เพื่อทำให้ความปรารถนานั้นเกิดขึ้นได้

Mordenite ทำให้เรากับ soul ของเราเชื่อมโยงกันแข็งแรง ทำให้เรามีมุมมองต่อตัวเองเปลี่ยนไป และเข้าใจตัวเองมาขึ้นจนรู้ว่าอะไรคือทางของเรา และเราจะเดินบนหนทางนี้อย่างไร

Mordenite ทำงานร่วมกับ Stilbite ในการสงบความคิดของเราได้ดีมาก ทำให้เราไม่เครียด แล้ว ส่งเสริมให้เรามี sense ที่ดี ผ่านการมี Intuitive Feeling และ Intuitive Learning เรียกได้ว่าใครที่กำลังเริ่มทำงานใหญ่, รับมือกับการเปลี่ยนแปลง, หรือจัดการกับปัญหาที่ท้าทาย และต้องการให้สิ่งนั้นออกมาดี จำเป็นต้องมี Mordenite ไว้ติดตัว

สำหรับคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาในอดีต Mordenite จะช่วยให้เรากลับไปพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองใหม่ และเกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ที่จะทำให้เราไม่พลาดซ้ำ เพิ่มเติมคือ Mordenite
ยังช่วยให้เราปล่อย เรื่องนั้นไปได้ ทำให้เราไม่คิดถึงมันอีก และมันก็มากวนจิตกวนใจเราไม่ได้อีกต่อไป

Mordenite ทำให้เรามองความผิดพลาด เป็นหนทางของการเรียนรู้และพัฒนา ทำให้เราไม่สะสมความทรงจำแย่ๆ และไม่รู้สึกแย่กับตัวเอง ในทางกลับกัน เราก็มีประสบการณ์ที่มีค่าอันไปพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จดีเยี่ยม

Mordenite กับ Stilbite ทำให้เราเราเข้าสู่ความนิ่ง และความสงบในแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อน ด้วยการเคลียร์พลังงานที่ว้าวุ่น และวุ่นวายออกไปให้ ทำให้ความคิดเราสงบ และสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วย (เหมาะใช้สมาธิร่วมกับ Scolecite)

Mordenite ยังมีความสามารถในการจัดการกับข้อจำกัดทางด้านการเงินให้กับเราอีกด้วย เช่นถ้าเรามีไอเดียทางธุรกิจที่ต้องการทำ แต่ขาดเงินทุน หรือเราต้องการขยายกิจการ แต่เงินสำรองไม่พอ Mordenite จะดึงดูดเงินทุนให้เข้ามาหาเรา และทำให้เรามี cash flow ที่ดี

ทางกายภาพ Mordenite เพิ่มพลังชีวิต และความแข็งแรงให้กับเรา, ดูแลสุขภาพปอด ช่องปาก และหัวใจ… สำหรับคนที่ต้องพูดเยอะใช้เสียงมาก Mordenite จะช่วยดูแล Vocal Cord ให้เราเป็นอย่างดี

เสริมกันกับ Red Moss Agate

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ