Chakra

Element


Moonstone

เป็นตัวแทนของทางธรรม และการเป็น introvert พลังงานของ Moonstone นั้นเปรียบเทียบได้กับ High Priestess, keeper of Feminine Mysteries

ส่งเสิมการทำ Inner Self Journey (การเดินทางเข้าสู่ใจตน) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา และ การพัฒนาทางจิตวิญญาณ

เสริม Intuition ของผู้ที่ทำสมาธิร่วมกับ Moonstone ยกระดับภูมิปัญญา ความฉลาด ไหวพริบ ผ่านทุกประสบการณ์ชีวิต ฉลาดทำ และทำได้เหมาะเจาะพอดี

ส่งเสริมการทำงานของสมองซีกขวา กระตุ้นจินตนาการและ soft skill

จัดการอารมณ์ได้ดี ไม่ขี้โมโห มีความอดทน วางใจเป็นกลาง ให้ความสำคัญกับคน และผลประโยชน์ส่วนรวม เลือกการลงมือทำที่ฉลาด เพราะรู้จังหวะ และจัดความเหมาะสมได้อย่างลงตัว

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก