Mongolian Phantom Quartz Flower & Calcite on Green Hedenbergite with Spessartine Garnet Inclusion

Chakra

Element


Mongolian Phantom Quartz Flower & Calcite on Green Hedenbergite with Spessartine Garnet Inclusion

**ไม่มีในไทย

Mongolian Phantom Quartz Flower & Calcite on Green Hedenbergite with Spessartine Garnet Inclusion คือหินที่ทำงานกับเราเพื่อนำมาซึ่งความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ อย่างครบวงจร คือ

  1. เคลียร์สิ่งที่ขวางกัน
  2. ให้พลังในการ manifest
  3. ดึงดูดให้เข้ามา

Mongolian Phantom Quartz Flower & Calcite on Green Hedenbergite with Spessartine Garnet Inclusion เหนี่ยวนำ Spiritual energy จำนวนมาเข้ามาสู่ Physical World เพื่อเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งให้กับเรา

คนที่ทำสมากับ Mongolian Phantom Quartz Flower & Calcite on Green Hedenbergite with Spessartine Garnet Inclusion จะเกิดสภาวะที่ Thoughts & Inspiration ทำงานเป็นหนึ่งเดียว จนสามารถจับเคลื่อนชีวิตไปสู่ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย

Mongolian Phantom Quartz Flower & Calcite on Green Hedenbergite with Spessartine Garnet Inclusion สอนให้เรารู้จักปรับตัว ปรับใจ ปรับความคิดอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดรับโอกาสดีๆ ที่เข้ามา เพราะใดๆ ที่เรารู้สึกยาก หรือ กลัว ล้วนเป็นผลมาจากกรอบความคิดของเราที่จำกัดเราไว้กับสิ่งเดิมๆ ที่คุ้นชิน

Mongolian Phantom Quartz Flower & Calcite on Green Hedenbergite with Spessartine Garnet Inclusion ช่วยเคลียร์ ความทรงจำเกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีต เพื่อให้เรากล้าที่จะทำอะไรใหม่ โดยปราศจากความกลัว ความกังวล

Mongolian Phantom Quartz Flower & Calcite on Green Hedenbergite with Spessartine Garnet Inclusion เหนี่ยวนำการเติบทางจิตวิญญาณ และความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในชีวิตเข้ามาพร้อมๆ กัน ส่งผลให้เราใช้ชีวิตแบบ full potentials อย่างที่สุด

การฝึกสมาธิกับ Mongolian Phantom Quartz Flower & Calcite on Green Hedenbergite with Spessartine Garnet Inclusion ทำให้เรามองออกว่า ช่องทางหาเงินใหม่ๆ จะมาจากทางไหน แบบที่เรียกได้ว่าเราจะกลายเป็นคนที่ “คิดเงิน ทำเงิน มีเงิน” เพื่อไปใช้ชีวิตแบบที่เราฝันไว้

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก