Mesolite on Tectosilicate Minerals

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Mesolite on Tectosilicate Minerals

Mesolite on Tectosilicate Minerals คือหินประจำตัวของคนที่ตระหนักในความสำคัญของการ Healing ว่าคือที่มาของชีวิตที่แตกต่าง และดีงาม โดย Mesolite on Tectosilicate Minerals จะเชื่อมเราเข้ากับ Guides และ Guardian Angels ทันที แล้วขยายความสามารถในการสื่อสารกับท่านเหล่านั้นให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้รับการดูแลและชี้แนะเป็นอย่างดีตลอดกระบวนการ Healing ของเรา

Mesolite on Tectosilicate Minerals สอนเราว่า “Healing takes time.” หรือการฮีลนั้นต้องการเวลา แต่ทั้งหมดในกระบวนการนั้นเราจะไม่มีวันเดินคนเดียวหรือรู้สึกโดดเดี่ยวเลย เพราะเรามี Guides และ Guardian Angels อยู่เคียงข้างเราเสมอ

Mesolite on Tectosilicate Minerals ที่นำมาซึ่งการรับพรจากเบื้องบน โดยเฉพาะการอย่างยิ่งเวลาที่เราตั้งใจฮีลตัวเอง เราจะได้รับคำอวยพรเสมอ และเมื่อเราทำสำเร็จ เราจะได้รับสิ่งดีๆ มากมายเข้ามาเป็นของขวัญให้กับเรา

Mesolite on Tectosilicate Minerals เปิด Wisdom Eye ของเราพร้อมกับทำให้เกิด Psychic Vision ที่ชัดเจน จนเราสามารถไตร่ตรองประสบการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับเราได้ด้วยปัญญา อันจะนำมาซึ่งการเข้าถึงความจริง และการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความเป็นคนให้สูงขึ้น เจริญขึ้น

Mesolite on Tectosilicate Minerals ช่วยป้องกันเราจากการไปหลงอยู่กับ Ego-created Guide หรือ ไกด์ที่เราจินตนาการขึ้นมาเองจากอีโก้ แล้วทำให้เราเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ Guide จริงๆ ได้ จนคำชี้แนะและการเตือนสติที่เราได้นั้นล้วนมาจากสิ่งดีงามทั้งสิ้น

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ