Menilite Goddess Stone

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

Chakra

Element


Menilite Goddess Stone

**ไม่มีในไทย

Menilite หรือ Menalite มีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อมาก เช่น Goddess Stone, Fairy Stone หรือ Menilite Opal เพราะถือเป็นเครื่องรางที่ใช้อยู่ในหลายวัฒนธรรม Menilite นั้นมีองค์ประกอบของแคลเซียม เป็นหลัก

Menilite เชื่อมโยงเราเข้ากับพลังงานของ Mother Earth และ connect เราเข้ากับ Earth Feminine Energy

Menilite เป็นที่นิยมใช้ใน Ritual หรือพิธีกรรมต่างๆ ในสายมู ด้วยเพราะมีความสามารถในการคุ้มครองเราจากสิ่งไม่ดีทั้งหมด ผ่านการทำให้ออร่าของเราแข็งแรง บวกกับทำให้เราเข้าถึง Spiritual/Sex Energy จำนวนมากที่จะนำมาใช้การ manifest ritual นั้นๆ

Menilite เป็นหินที่นำพาโชคดีมาให้ จึงมักเป็นของขวัญที่มอบให้กับคนที่เรารักและหวังดี

Menilite ช่วยให้เราสามารถ master sexual energy ไปเพื่อการตื่นรู้ได้เป็นอย่างดี ผ่านการนั่งสมาธิ Menilite
จะกระตุ้น sexual energy มหาศาลขึ้นมา พร้อมกับสอนให้เรารู้จักบริหารพลังงานนั้นให้ไปสู่สิ่งดีงาม

Menilite พาเราเชื่อมต่อกับ Ancient Goddess เช่น ISIS และยังสนับสนุนการทำ Ancestral Integration เราอาจพบกับบรรพบุรุษที่เป็นสตรีที่มีความสามารถ ของเราผ่านการทำสมาธิ เพื่อส่งต่อ Divine Feminine Power สิ่งเหล่านี้ทำให้ Menilite เป็นหินที่เหมาะกับผู้หญิงอย่างมาก

Menilite สบันสนุนเราให้มี Self Discipline และ Self Control คือสามารถจัดการกับพลังงานของตัวเองได้ดีและมีวินัยปฏิบัติที่ดีงาม

Menilite ยังทำให้ความกลัวความตายหายไป เพราะรู้สึกคุ้นเคย และเข้าถึงคนในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้ว

สำหรับคนที่กลัวความใกล้ชิด หรือกลัวการมี Sex หรือมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่เหมาะสม Menilite จะช่วยปรับทัศนคติเรื่องนี้ให้กับเราใหม่ และทำให้ ความใกล้ชิดและการมี sex นั้นเป็นเรื่องสวยงาม

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ