Malachite Chrysocolla

Chakra

Element


Malachite Chrysocolla

Malachite Chrysocolla พบได้ใน Africa และเป็นการรวมตัวกันของแร่ธาตุ 2 ชนิดที่หาได้ยากมาก โดยการรวมตัวของแร่ธาตุทั้งสองชนิดนี้นำไปสู่การทำ Heart Healing ที่ได้ผลดีมาก

Malachite Chrysocolla ทำให้เรารับรู้ Negative Emotion ของเราได้ดีและชัดเจนมากพอที่จะระงับการตอบสนองด้วยอารมณ์ และเพื่อให้เราจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นให้เบาลงไปก่อน ที่จะสื่อสารออกไปตามจริงและเป็นผลดีกับทุกฝ่าย

หากปกติแล้วเวลาที่เรามีอารมณ์ เราจะคิดวนเรื่องนั้นซ้ำๆ จนรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆ การสมาธิกับ Chrysocolla Malachite จะทำให้เราเย็นลงได้ง่าย (ต่างจากเดิมที่แทบเป็นไปไม่ได้)

สำหรับคนที่เก็บกดความรู้สึกไว้จนเครียด ไม่เป็นตัวของตัวเอง ทำตัวไม่ถูก Malachite Chrysocolla จะช่วย clear blockage ทางความคิดที่ทำให้ไม่กล้าพูด เพื่อให้สามารถสื่อสารความรู้สึกออกไป และรู้สึกสบายใจได้

Chrysocolla Malachite เป็นหินที่ส่งเสริม transformation เป็นอย่างดี ผ่านการเห็นความรู้สึกเชิงลบของตัวเอง จนต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไม่ให้รู้สึก และทำแบบเดิมซ้ำๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้เรา manifest ตัวตนใหม่ที่ดี ที่เราต้องการเป็นจริงๆ และมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตได้

Chrysocolla Malachite เป็นหินที่เปราะมาก และมี copper สูง จึงห้ามโดนน้ำ หรือโดนเกลือโดยตรง วิธีการเคลียร์และชาร์จพลังงานสามารถทำได้ผ่านการรมเสจ และวางบน Selenite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก