แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

Chakra

Element


Magnetite

เป็นหินประจำตัว Physics และ Crystal Healer

ทำหน้าที่ในการ align aura fields and energy body

balance polarity: Physical & Spiritual, Logical practicality & Intuition, Feminine & Masculine, Left brain & Right brain และการ balance ทั้งหมดนี้คือการนำมาซึ่ง kundalini awakening และการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ

ทำให้รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาได้ทันที เพราะ subtle energy ถูกดึงลงมาเข้าสู่ร่าง grounding ability and activation of kundalini

ช่วยให้ Psychics grounding ตัวเองได้ดี ทำให้ไม่อ้วนขึ้นจากการที่ร่างกายเราพยายาม จะ ground

พลัง grounding ของ magnetite ส่งผลดีต่อการ manifestation อย่างมาก

การนั่งสมาธิ ทำได้ 3 รูปแบบ คือ

  1. วางทุกตำแหน่งจักระ
  2. วางในมือทั้ง 2 ข้าง เพื่อ balance two polarities
  3. วางที่ตำแหน่ง root & crown chakra เพื่อ align จักระทั้ง 7

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ