Libyan Gold Tektite

Chakra

Element


Libyan Gold Tektite / Libyan Desert Glass

Libyan Gold Tektite เรียกอีกอย่างว่า Libyan Desert Glass พบในทะเลทราย Sahara ในพรมแดน Libya & Egypt เป็นหินที่มีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายกับ Moldavite มาก และหายากเหมือน Moldavite ส่วนพลังงานก็รุนแรงพอกันกับ Moldavite เช่นกัน

Libyan Gold Tektite ที่มีพลังในการขับเคลื่อน Manifestation สูงมาก จนใช้เป็นเครื่องประดับของ Egypt God อย่าง ISIS & Osiris

ในกระบวนการ Manifestation นั้นมีความซับซ้อนหลายอย่าง แม้ว่าในหลักการนั้นคือการปรากฏจากโลกแห่งพลังงานมาสู่โลกแห่งวัตถุก็ตาม ในรายละเอียดนั้นมีความครอบคลุมตั้งแต่ 1. การกำหนด intention 2. การเข้าถึงวิธีการและองค์กรความรู้ 3. การ visualization หรือ imagination 4. การ action 5. พลังงานที่ขับเคลื่อนกระบวนการ Manifestation ซึ่งมีหินคริสตัลหลายชนิดที่เข้ามาทำงานในแต่ละส่วนของกระบวนการนี้ แต่สำหรับ Libyan Gold Tektite แล้วนั้น มีบทบาทกับทุกส่วนของกระบวนการ Manifestation เลยที่เดียว จึงเรียกได้ว่าเป็นที่อันเป็นที่สุดของกระบวนการ Manifestation นั่นเอง

การสมาธิกับ Libyan Gold Tektite จะทำให้เราเข้าถึงองค์ความรู้และวิธีการในการลงมือทำที่ได้ผลเยี่ยม ผ่านการดาวน์โหลดองค์ความรู้จาก Akashic Records และ การเข้าถึงความเจริญจากนอกโลก

Libyan Gold Tektite ยังให้พลังงานสำคัญ 3 พลังงาน สำหรับการ Manifestation กับเรา คือ 1. Confidence 2. Joy 3. Excitement ทำให้การลงมือทำนั้นเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ มีพลัง และต่อเนื่องพอที่จะให้ผลลัพธ์ในที่สุด

นอกจากนี้ Libyan Gold Tektite ยังเป็นครูที่สอนให้เรามี Boundaries ได้ดีเยี่ยม ช่วยให้ introvert ตัวพ่อออกจากถ้ำ และเข้าสังคมได้ โดยไม่ต้องหนีมนุษย์อีกต่อไป

ทำงานได้ดีมากกับ Phenacite, moldavite, tibetan tektites, Tanzanite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก