Lepidolite Mica

Chakra

Element


Lepidolite Mica

Lepidolite Mica คือ Mica ที่เกิดจากการฟอร์มตัวรวมกันของ Lepidolite กับ lithium aluminum silicate ถือเป็น Mica ที่หายากมาก

Lepidolite Mica พาเราไปอยู่กับ “ความสบายใจ” เป็นที่ตั้ง และอะไรที่เข้ามาทำให้เราหลุดออกไปจากความสบายใจนี้ Lepidolite จะให้มุมมองใหม่ ที่ทำให้เรากลับคืนสู่ความสบายใจ และความเรียบง่าย ได้อย่างรวดเร็ว

Lepidolite เป็นหินที่สอนให้เรารู้จัก “ใจเย็น” และ “รอเป็น” มากกว่าจะรีบร้อน ลนลาน หรือเร่งรัดทุกอย่างให้เป็นไปในแบบที่ตัวเองต้องการ เพราะมีบุคลิกแบบนั้น มักส่งผลให้เกิดความเครียด ความหงุดหงิดใจ โดยไม่จำเป็น

Lepidolite Mica เป็นหินที่สนันสนุนการ Transformation ให้เกิดขึ้นได้ โดยจัดทัศนคติของเราที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้คิดได้ว่า “ไม่ว่าจะอย่างไร สุดท้ายทุกคนก็จะออกมาดี” พร้อมกับสอนให้เรารู้จักการรอคอยผลลัพธ์ และมีทัศนคติเชิงบวกกับการเปลี่ยนแปลง และการรอคอยที่กำลังเกิดขึ้น

Lepidolite Mica ให้พลังงานที่ลื่นไหนไปข้างหน้า และไปอย่างสมดุลย์ ซึ่งคุณลักษณะทั้ง 2 อย่างนี้ เป็นคุณสมบัติที่คนทำงาน ทำธุรกิจ พึงมีในการนำพาคนเองไม่สู่ความสำเร็จ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก