Chakra

Element


Lemon Calcite

**ไม่มีในไทย

Lemon Calcite กับ Yellow Calcite ถือเป็นหินคนละชนิดกัน แต่เป็นหินที่คนขายหินทั่วไปมักบอกว่าคือหินชนิดเดียวกัน

Lemon Calcite เป็นหินที่เพิ่งถูกค้นพบใน Pakistan และยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่

Lemon Calcite เป็นหินที่ทำให้เราเข้าถึงหลักคิดที่ว่า “happiness within and without” หรือที่เรียกว่ามีความสุขกับตัวเอง และความสุขกับสิ่งรอบข้าง โดยที่ความสุขกับตัวเองนั้นเริ่มก่อน และขยายออกสู่ภายนอก ทำให้ผู้ที่นั่งสมาธิกับ Lemon Calcite ไม่ต้องอธิษฐานขอให้มีความสุข แต่เป็นความสุข ได้ที่ตัวเอง

Lemon Calcite ให้พลังงานของ The Sun ส่งผลให้เป็นคนที่ลงมือทำด้วยความสนุก ปรับเปลี่ยนว่องไป ไม่หยุดนิ่ง พูดได้ง่ายๆ คือ Lemon Calcite นำมาซึ่ง “ความตั้งใจที่ไม่เครียด การลงมือทำที่สนุกสนาน”

เป็นหินที่ใช้ทำ Manifestation through visionary experience & the feeling “good”. แปลว่าการ manifest ที่เกิดขึ้นจาก Lemon Calcite เกิดจากการจินตนาการเห็นภาพก่อน แล้วจึงไปลงมาทำด้วยความรู้สึกดีๆ

เคยได้ยินมั้ยว่า “สิ่งใดที่เรายิ่งหนี ยิ่งปฏิเสธเกี่ยวกับตัวเรา สิ่งนั้นจะกลายเป็นเรา” ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกนิสัยของเราเอง จะเกิดขึ้นได้จากการพิจารณาตัวเองอย่างลึกซึ้ง เพื่อมองตนในสิ่งที่ตนเองไม่อยากจะมอง Lemon Calcite กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผ่านการวิเคราะห์ตัวเองตามจริง

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก