แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Kiwi Jasper

Kiwi Jasper เกิดจากการรวมตัวกันของ Smoky Quartz และ Black Tourmaline บนแร่ Amazonite จึงเป็นหินที่มีคุณสมบัติพิเศษมากๆ

Kiwi Jasper ทำงานกับ Heart จักระ โดยเฉพาะ โดยเชื่อมโยงใจเราเข้ากับความรักที่ Mother Earth มอบให้ ส่งผลให้ทัศนคติ ความคิด และอารมณ์ต่อการใช้ชีวิตของเราเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มั่นคงขึ้น และสมดุลขึ้น

ในแง่ของความรัก Kiwi Jasper ทำให้เราเกิดการตระหนักว่าจริงๆ แล้วเรารักใคร ลดความเห็นแก่ตัว แล้วเลือกที่จะอยู่กับคนๆ นั้นด้วยการให้ และความเข้าใจ มากกว่าจะเรียกร้องให้อีกฝ่ายเข้าใจตัวเอง หรือ ทำตามที่ใจต้องการ

Kiwi Jasper ช่วยปรับความคิด และอารมณ์ของเรา ทำให้เราเปิดใจมองในมุมของเขา จนเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้เขาคิดและทำไปแบบนั้น ส่งผลให้ลดการปะทะ ลดการตอบสนองแบบแย่ๆ ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นนั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจ และอยู่กันได้ยั่งยืน

Kiwi Jasper ยังช่วยกันเราจาก negative influences ต่างๆ ได้ดี เหมาะกับคนที่ทำงานเป็น Healer, Counselor เพื่อให้ทำให้สามารถให้ loving energy กับเคสได้ โดยตัวเองยังปลอดภัย (การเคลียร์พลังงานของ Kiwi Jasper จึงควรทำเป็นประจำ)

Kiwi Jasper เสริมพลังใจให้กับคนที่ต้องการจะเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ หรือการติดต่างๆ เพราะทำให้จิตใจมีความเข้มแข็งมากพอที่จะเอาชนะความอยาก ความโหยหาไปได้

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ