Inner Mongolian Green Crystal

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Inner Mongolian Green Crystal

**ไม่มีในไทย

Inner Mongolian Green Crystal เป็นหินที่มีพลังงานหนักแน่นมาก คือเพียงแค่นั่งสมาธิด้วยสั้นๆ เราจะค้นพบว่าเรานิ่งได้ สงบได้ อย่างรวดเร็ว แต่เป็นความนิ่งที่เต็มไปด้วยความรู้ตัวมาก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่พอเข้าสู่การรู้ตัวมาก (expand awareness) แล้วจะ sensitive เกินจนสงบไม่ได้ และเกิดเป็นอาการวิตกจริต การนั่งสมาธิกับ Inner Mongolian Green Crystal จึงเป็นการฝึกทั้ง Mastering Awareness และ Mastering Stillness ไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เราสามารถนิ่งสงบได้มาก ไปพร้อมๆ กับการมี awareness ที่เปิดกว้าง

Inner Mongolian Green Crystal มีความสามารถในการป้องกัน “สิ่งรบกวน” ขณะนั่งสมาธิได้เป็นอย่างดี ซึ่งในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสิ่งรบกวนจะหายไปหมด แต่ต่อให้มีสิ่งเข้ามารบกวน สภาวะสมาธิของเราจะคงเดิม ทำให้สมาธิของเราแก่กล้ามากขึ้น

Inner Mongolian Green Crystal เพิ่มศักยภาพทางจิตวิญญาณของเราให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่งพลังไปที่ heart จักระ คนที่นั่งสมาธิกับ Inner Mongolian Green Crystal เป็นประจำจะค้นพบว่าพัฒนาการทางจิตวิญญาณของตัวเองนั้นเติบโตไวมาก

Inner Mongolian Green Crystal ทำงานกับหัวใจโดยตรง ส่งเสริมให้เราเข้าถึง ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความเมตตาในกันและกันได้ คนที่สมาธิกับ Inner Mongolian Green Crystal จึงเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับใครๆ ดี

Inner Mongolian Green Crystal ทำให้เรา “Trust” หรือ เชื่อมั่น ในสิ่งดีงามที่อยู่ในใจเรา และเปลี่ยนมุมมองของเราไปสู่ด้านบวก ทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ และราบรื่น

Inner Mongolian Green Crystal จึงเป็นหินสำหรับคนที่ต้องการมีชีวิตง่ายๆ สบายๆ และออกมาดี (ไม่ได้หมายความว่ามักง่าย) เพราะรู้จักใช้ชีวิตบนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และมีทัศนคติที่ดี

หากเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียด การทะเลาะ การไม่ลงรอยกัน Inner Mongolian Green Crystal จะส่งเสริมให้เรามี patience หรือ ความอดทน ต่อความตึงเครียดได้ดี และจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มากกว่าจะปะทะด้วยอารมณ์

ทางกาย Inner Mongolian Green Crystal ช่วยจัดการความเครียด ความกังวลใจ ได้ดี และยีงทำให้เราฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้ไว

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ