Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz

Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz เป็นหินที่ให้ Divine Protection กับเราเป็นอย่างดีในช่วงเวลาแห่งการสูงเสีย เพื่อไม่ให้อารมณ์ของเราดิ่งลงจนพาเราจมอยู่กับความมืด แต่ทำให้การเสียใจกับการสูญเสียนั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และสวยงาม

Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz มีความสามารถในการคาดการณ์การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการนั่งสมาธิ Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz สามารถทำให้เราเห็นภาพเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเตรียมตัว เตรียมใจ รับมือกับความสูญเสียได้ดี และสติมากขึ้น

Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz ช่วย Grounding Divine Consciousness เข้าสู่ความเป็นคนของเรา เพื่อเตรียมตัวเราไปสู่การวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณขั้นสูง Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz จึงเหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างรวดเร็ว และมีนัยะสำคัญ

Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz ช่วยปรับ Consciousness ของเราให้นิ่งขึ้น มั่นคงขึ้น และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ collective consciousness พร้อมกับเชื่อมต่อเราเข้ากับ diving energy และ divine truth

เพราะทุกๆ Spiritual Evolution Process นั้น มักนำมาซึ่งความแปรปรวนในชีวิตอย่างมาก Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz ช่วยทำให้กระบวนการที่เกิดขึ้นนั้น เป็นอะไรที่รับมือได้ และเกิดความแปรปรวนทางจิตใจไม่มากเกินไป Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz จึงเป็นหินที่จำเป็นมากกับคนที่อยู่บนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณและกำลังเข้าสู่ “dark night of the soul”

นอกจากนี้ Inner Mongolia Smoky Deep Amethyst Spirit Quartz ยังช่วยเคลียร์ความคิดที่สับสน ทำให้เรามองเห็นทางออกในสถานการณ์ที่ซับซ้อน กดดัน และดูมืดแปดด้าน

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ