Inner Mongolia Candle Quartz Crystal

Showing 1–10 of 12 results

Chakra

Element


Inner Mongolia Candle Quartz

**ไม่มีในไทย

Inner Mongolia Candle Quartz เพิ่งถูกค้นพบเมื่อเร็วๆ นี้ และ มีจำนวนน้อยมากที่ปรากฏขึ้นมา จึงถือว่าเป็นหินที่หายาก และจะมีคนน้อยมากที่ได้มีโอกาสทำงานกับหินก้อนนี้

Inner Mongolia Candle Quartz เป็นหินของนักเรียนด้านจิตวิญญาณขั้นแอดวานซ์ เพราะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเราไปสู่มิติอื่นๆ ที่สูงกว่าเพื่อรับการเรียนรู้ศาสตร์ขั้นสูงจาก light being คุรุที่เป็นเทวดา หรือมาจากดาวดวงอื่น

Inner Mongolia Candle Quartz เปิด Crown จักระและยก vibration ของเราให้สูงขึ้น เพื่อการติดต่อสื่อสารกับภพเบื้องบน หรือ spiritual realm ได้อย่างชัดเจน

Inner Mongolia Candle Quartz กระตุ้นให้เกิด maximum evolution หรือ การวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณอย่างสูงสุด พร้อมกับยังเชื่อมโยง intention ของเราเข้ากับ intention ของเบื้องบน

Inner Mongolia Candle Quartz ทำให้เกิดการ Ascend Being ขึ้นอย่างรวดเร็ว ไปสู่มิติที่สูงขึ้น ทำให้คนที่นั่งสมาธิกับ Inner Mongolia Candle Quartz สามารถเดินทางข้ามมิติได้อย่างง่ายดาย จึงเป็นหินที่เหมาะกับการทำ Journey และ Inter-Dimensional Traveling

Inner Mongolia Candle Quartz ยังช่วย Heal Emotional Body ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เราสามารถปล่อยวางเรื่องราวที่ติดค้างไปได้

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ