Showing 1–10 of 17 results

Chakra

Element


Ilvaite

**ไม่มีในไทย

Ilvaite คือหินที่หายากมากๆ โดยเฉพาะก้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 นิ้ว และ Ilvaite เป็นหินที่มีลักษณะเฉพาะมากที่หินอื่นไม่มี คือให้พลัง 2 รูปแบบในแร่ชนิดเดียวคือ ทั้งเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า และพลังงานแม่เหล็ก ในตัวเดียวกัน

Ilvaite เป็นหินที่กำจัด “ตัวคิด” ได้ดีมาก ทำให้เรานิ่งได้ โฟกัสได้อย่างรวดเร็ว เหมาะมากกับคนที่คิดเยอะ คิดเรื่องโน้นนี้ไม่หยุด จนโฟกัสกับอะไรข้างหน้าลำบาก

Ilvaite เป็นหินที่สนับสนุนการนั่งสมาธิอย่างที่สุดเพราะทำให้เราไม่หลุดรอดฟุ้งซ่าน แล้วดิ่งเข้าสู่สภาวะสมาธิได้เร็ว และนิ่งมาก

พลังของ Ilvaite นั้นทำให้เราทั้ง centering, grounding และ expanding awareness ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากที่จะพบได้ในหินก้อนเดียว ทำให้ Ilvaite เป็นหินที่นักปฏิบัติสายควอนตัมต้องการเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เข้าสู่ deep meditative stage หรือ สภาวะฌานได้อย่างรวดเร็ว

Ilvaite เป็นหินที่ทำให้เรามีความเป็น independent (ไม่พึงใคร), stable (มั่นคงทางอารมณ์และความคิด), และมองอะไรตามจริง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่รับผิดชอบและดูแลตัวเองได้ดี

Ilvaite ช่วยสร้างลักษณะนิสัยของคนที่สู้ไม่ถอย และคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียใหม่ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราข้ามผ่านปัญหาต่างไปได้ดี และไว

Ilvaite เป็นหินที่เหมาะกับการทำการ Journey ไปสู่ Death Realm เพราะสามารถครอบ Aura ของเราไว้ด้วย dark blue light ทำให้เราเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสำหรับ spirit และ ยังกันไม่ให้ spirit เข้ามาใกล้ๆ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-70%
Original price was: 11,020฿.Current price is: 3,306฿.
-70%
Original price was: 12,345฿.Current price is: 3,704฿.
-70%
Original price was: 13,215฿.Current price is: 3,965฿.
-70%
Original price was: 15,920฿.Current price is: 4,776฿.
-70%
Original price was: 15,985฿.Current price is: 4,796฿.
-70%
Original price was: 16,355฿.Current price is: 4,907฿.
-70%
Original price was: 16,600฿.Current price is: 4,980฿.
-70%
Original price was: 16,920฿.Current price is: 5,076฿.
-70%
Original price was: 18,625฿.Current price is: 5,588฿.
-70%
Original price was: 18,850฿.Current price is: 5,655฿.