Ice Dogtooth Calcite

Chakra

Element


Ice Dogtooth Calcite

**ไม่มีในไทย

Ice Dogtooth Calcite เป็นหินสมาธิที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่พาเราเข้าสู่ความสงบอย่างรวดเร็ว เพื่อเชื่อมต่อเราเข้ากับ Divine ทันทีใน trance (เสริมกันกับ Purple Sphalerite)

Ice Dogtooth Calcite เป็น Ascension Stone ที่ยกระดับความเป็นคนของเราอย่างรวดเร็วผ่านการเข้าถึงธรรมะ และขยายองค์ความรู้ที่อยู่ใน “I don’t know, I know.” ให้มากขึ้น

Ice Dogtooth Calcite ดับ Ego ของเราอย่างรวดเร็ว ทำให้การเรียนรู้ของเราเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ และแม้ว่าการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นใน trance ก็ตาม แต่จะถูกจดจำไปตลอด เพื่อนำออกมาใช้ในเวลาที่พอเหมาะพอดี

สำหรับคนที่ต้องการความสงบ Ice Dogtooth Calcite ทำให้เรานิ่งได้ไวมาก สิ้นคิด หมดอารมณ์ ได้แทบทันทีที่เริ่มนั่งสมาธิกับหิน ทำให้เราสามารถทำการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณอย่างอื่นต่อได้รวดเร็ว (เสริมกันกับ Scolecite)

Ice Dogtooth Calcite กระตุ้น Crown และ Third Eye จักระ โดยเฉพาะ ทำให้เราเห็น Past Life Pattern ของตัวเอง และสามรถเคลียร์ตัวเองออกจากจุดที่วกวนมาซ้ำๆ ในชีวิตเราได้

Ice Dogtooth Calcite ช่วยเคลียร์ blockage ให้กับเราด้วยการพาเราไปพบมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งความสบายใจ และความยินดี

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก