Green Pyromorphite Crystal

Chakra

Element


Green Pyromorphite

Pyromorphite คือแร่ธาตุที่ประกอบด้วย lead chlorophosphate ที่อยู่ในกลุ่มของ Apatite.

Pyromorphite คือหินที่ทำงานกับ head และ heart เพื่อแก้กรรมอันเป็นที่มาของความทุกข์ และความยากจน ให้ไปสู่ความสุข ความมั่งมี และการทำเพื่อสังคม

Pyromorphite ให้พลังกับ Heart จักระ เพื่อให้เรามีพลังใจมากพอที่จะข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยาก และท้าทายไปได้ Pyromorphite จึงเหมาะมากกับคนที่กำลังอยู่ใน Unknown Space คือไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง… ไม่เคยมาก่อน… แต่ก็จะต้องทำให้ได้

Pyromorphite เพิ่มกำลังใจให้เลือกที่จะพูด และแสดงออกตามจริง โดยเฉพาะที่มันจริงกับความรู้สึก เพื่อให้สถานการณ์ในอนาคตเปลี่ยนไป

Pyromorphite จัดการกับทัศนคติ และกระบวนการคิดของเราใหม่ ให้เราปล่อยวางมุมมองอันเป็นที่มาของความทุกข์ และความฉิบหายต่างๆ… เพิ่มพลังใจในการข้ามผ่าน เพื่อให้เราสามารถดึงดูดพลังงานดีๆ เข้ามา และ manifest เป็นสิ่งดีในชีวิตจริง

เพราะ Pyromorphite เป็นหินที่กระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานดีๆ จึงทำให้เกิดการไหลเข้ามาของ Abundance รอบด้าน โดยถ้าเรามีความยึดติดด้านวัตถุ หรือ หมกมุ่นเรื่องเงิน Pyromorphite จะทำให้ทัศนคติอันเป็นอุปสรรคขัดขวางความอุดมสมบูรณ์เหล่านั้นให้หมดไป

สำหรับคนที่อยากทำประโยชน์เพื่อสังคม และอยากช่วยผู้อื่น Pyromorphite จะส่งให้สามารถนำความปรารถนาดีเหล่านั้นออกมาเป็นการสอน การสื่อสาร และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น และนำความร่ำรวยมาสู่ด้วยในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก