Green & Purple Cubic Fluorite Crystals

Chakra

Element


Green & Purple Cubic Fluorite Crystals

หลายคนมีความรู้สึกผิด ละอายใจ ที่ฝังลึกและอยากจะลืม แต่มันก็เป็นอะไรที่รับมือได้ยากมาก เพราะแต่จะหันกลับไปพิจารณาตัวเองตามจริง ก็เจ็บปวดและรับตัวเองไม่ได้ ดังนั้นการมีตัวช่วยอย่าง Green & Purple Cubic Fluorite Crystals จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราสามารถจัดการเรื่องโคตรยากนี้ให้ไปจากใจเราได้

Green & Purple Cubic Fluorite Crystals ทำให้ทั้ง ความคิด และความรู้สึก ของเรานั้นทำงานไปในทางเดียวกันและสนับสนุนกัน เพื่อให้เราไม่ทำไปตามอารมณ์เพียงอย่างเดียว จนเกิดเป็นผลเสียให้เราละอายใจในภายหลัง

Green & Purple Cubic Fluorite Crystals ช่วย Balance ระหว่าง intuition และเหตุผล โดยที่เราจะไม่ใช้เหตุผลมาปฏิเสธหรือโค่น intuition แต่สามารถใช้ปัญญามาพิจารณาความสมเหตุสมผลของ intuition ได้มากพอที่จะเลือกทำได้อย่างพอดี

Green & Purple Cubic Fluorite Crystals ช่วยทะลายกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาระหว่างตัวเรากับคนที่เรารัก ด้วยความไม่เข้าใจ ความรู้ผิด และการประชดชีวิต ทำให้เราไม่หนีความจริงอีกต่อไป และกล้าที่จะยอมรับมันมากพอที่จะเผชิญหน้าและจัดการกับมันได้ ทำให้เรากลับมาอยู่ร่วมกับคนที่เรารักได้ใหม่แบบไม่มีอะไรมาคั่นกลางระหว่างเรา

Green & Purple Cubic Fluorite Crystals ทำให้เรามีสติรู้ตัวกลับมาใหม่ได้ว่า สิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ได้อย่างไนกับตัวเราและผู้อื่น มากกว่าจะพยายามหลอกตัวเองว่า “ไม่เห็นจะเป็นไร” แล้วสรรหาวิธีการทำให้ตัวเองอยู่ได้ ทนได้ ไปเรื่อย Green & Purple Cubic Fluorite Crystals จึงเป็นหินที่ต้องกันเราจากหายนะที่เราเองเป็นผู้สร้าง ด้วยการทำให้เราจัดการตัวเองได้ก่อน

Green & Purple Cubic Fluorite Crystals ทำให้เราไม่เป็นคน “หนีปัญหา” แต่รู้จักเผชิญความจริงด้วยปัญญา

Green & Purple Cubic Fluorite Crystals ช่วยทำความสะอาด Aura ดูดซับ negative energy ออกจาก emotional body พร้อมกับจัดระเบียบวิธีคิดของเราทำให้ความคิดของเราดีขึ้น เป็นบวกขึ้น และเป็นจริงขึ้น ส่งผลให้เราเห็นทางออกของปัญหาที่แท้จริงได้ไว มากกว่าจะหลงทางหนักกว่าเก่า

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก