Green Heulandite

Showing 1–10 of 34 results

Chakra

Element


Green Heulandite

**ไม่มีในไทย

Green Heulandite เป็นหินในกลุ่มของ zeolite ที่ปกติแล้วจะขึ้นอยู่บนแร่ Stilbite การที่จะเจอ Green Heulandite เท่านั้นจะเป็นอะไรที่หายากมาก ในบรรดา Heulandite ทุกชนิด Green Heulandite นั้นมี Healing Properties ที่โดดเด่นมาก เพราะมีการผสมเข้ามาของแร่ Celadonite ซึ่งเป็นแค่ที่ทำให้เรารู้สึกดีได้ไว และเกิดการเรียนรู้ที่ดีจากเรื่องที่เกิดขึ้นได้

Green Heulandite คือ “หินรักษาใจ” หากเรามีความเจ็บปวดใจเรื้อรัง หรือ ความรู้สึกที่ค้างคามานาน ทำอย่างไรก็ไม่หาย ไม่จบ ไม่ลืม Green Heulandite คือหินที่จะช่วยให้เราหลุดออกจากความทรมานอันยืดเยื้อเรื้อรังไปได้ ผ่านการนั่งสมาธิด้วยกัน

Green Heulandite เป็นหินที่มีพลังงานสูงมาก และมีความสามารถในการพาเรากลับมา center กับตัวเราเอง ทำให้เรารู้สึกปลอดภัย และโอเคกับเรื่องที่สะเทือนใจได้ พร้อมกับช่วยจัดระเบียบพลังงานของเราให้เข้าที่เข้าทาง

Green Heulandite ทำให้เราเห็นข้อจำกัด และเงื่อนไขที่เราตีกรอบตัวเองไว้ และทำให้เราทุกข์ไม่จบ จนเราสามารถปล่อยวางเงื่อนไขเหล่านั้นไปได้ ส่งผลให้เรารู้สึกโอเคขึ้น และเปิดใจยอมรับความจริง

Green Heulandite ส่งเสริมการทำงานของสมอง และค่อยๆ กระตุ้นการทำงานของ Third Eye ทำให้เรามองอะไรได้ชัดเจนตามจริง และเลือกใหม่ได้ดีขึ้น

Green Heulandite ยังทำงานร่วมกับ Solar Plexus จักระ เพื่อเพิ่มพลังให้เราขับเคลื่อนตัวเองออกจากรูปแบบความคิดเดิมๆ ที่หล่อเลี้ยงเราไว้กับความทุกข์ทรมานใจ และโอบอุ้มมุมมองใหม่ ที่ทำให้เราสบายใจได้ดี

ในด้านสุขภาพ Green Heulandite ช่วยบำบัดอาการไซนัส, ปัญหาการหายใจ, ระบบทางเดินหายใจ จึงเหมาะมากที่จะเป็นหินที่ความมีไว้นั่งสมาธิด้วยเสมอ หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหา PM2.5

เสริมกันมากกับ Prasiolite, Green Tourmaline, Green Apophyllite, Moldavite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ