Green Garnet with Quartz

Chakra

Element


Green Garnet

Green Garnet เป็น garnet ที่หายาก เกิดจากการรวมตัวกันของ aluminum และ calcium และถ้าหากมี chromium และ vanadium ผสมเข้ามาด้วย ก็จะเรียกว่า “Tsavorite Garnet”

Green Garnet นั้นมีอยู่ 6 ชนิดด้วยกันคือ Andradite, Grossular, Uvarovite, Pyrope, Almandite, Spessartite โดยมีแค่ Grossular, Andradite และ Uvarovite เท่านั้นที่เห็นเป็นสีเขียว โดย green garnet ที่เหลือนั้นจะมีสีออกเป็นเขียวจางๆ โดยมีทั้งเป็นสีใสๆ และ เป็นสีเข้มเกือบดำเลยก็ได้ ซึ่งสียิ่งมีความเข้มเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น

Green Garnet มีความสามารถเป็นพิเศษในการเปิดและขยาย Heart Chakra เพื่อให้เราเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวเราและคนที่รักเราได้ดี

การทำสมาธิกับ Green Garnet จะทำให้เราให้ความสำคัญกับความต้องการลึกๆ ภายในจิตใจของเรา แล้วทำมัน ส่งผลให้เรามีความสุขและความยินดี (Joy) กับทุกอย่างในชีวิตเรา

Green Garnet คือหินที่สอนเราว่า “ชีวิตเรา เรากำหนด” หรือ You are the Creator of your own life. ซึ่งยิ่งเขาลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของเราเองในแบบที่เราต้องการจริงๆ ความภูมิใจมาตัวเองจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างมาก และนั่นคือประจุพลังสำคัญที่จะเหนี่ยวนำสิ่งดีๆ อีกมากมายให้ได้เข้ามาในชีวิต

Green Garnet มีผลอย่างมากกับ spiritual evolution ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ทำสมาธิร่วมกับ Celestial Quartz ก็จะยิ่งทำให้เกิดพัฒนาการแบบก้าวกระโดด และยิ่งเรา Spiritual Dimension ของเรานั้นพัฒนาเท่าไหร่ ความอุดมสมบูรณ์และการเข้ามาของสิ่งดีๆ คนดีๆ ก็เพิ่งขึ้นพับทวี

  • ใช้ร่วมกับ Epidote เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งให้เข้ามา
  • ใช้ร่วมกับ Emerald เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความสุข ให้เข้าพร้อมกัน
  • ใช้ร่วมกับ Libyan เพื่อทำให้ความมั่งคั่งทุกมิตินั้นเกิดขึ้นจริงๆ
  • ใช้ร่วมกับ Celestial Quartz เพื่อดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ และการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก