Green Fluorite

Chakra

Element


Green Fluorite

Fluorite เป็นหินที่ทำงานเกี่ยวกับ mind โดยเฉพาะ แต่ด้วยความแตกต่างของ mineral composition ของ Fluorite แต่ละสี ส่งผลให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป

Green Fluorite มีความสามารถพิเศษในการ Heal Heart จักระ การทำสมาธิกับ green Fluorite จะทำให้เราเข้าใจสาเหตุที่ซ่อนอยู่ในระดับจิตใต้สำนึก ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ได้ รักไม่เป็น เพื่อให้เราทำงานกับเหตุนั้นได้สำเร็จ จนหัวใจของเราสามารถเปิดรับความรักที่สวยงามได้

Green Fluorite ทำให้เราปลดปล่อยบาดแผลทางจิตใจทั้งในปัจจุบัน และในอดีตออกมาได้ หากเราเคยมีเรื่องเสียใจในอดีต หรือ อาการเจ็บปวดใจในปัจจุบันที่พยายามจะลืม Green Fluorite จะช่วยให้เราสามารถชำระล้างแผลใจเหล่านั้นไป เพื่อให้ใจเราหายดี และสามารถเดินหน้าไปกับชีวิตได้โดยที่ไม่มีอะไรมารั้งไว้

Green Fluorite ทำให้ heart และ mind ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน และไปในทิศทางที่ดีงาม (serve highest purpose) ส่งผลให้การกระทำของเรานั้นชัดเจน และมีพลังไปด้วย

Green Fluorite ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับธรรมชาติ และซึมซับพลังงานดีๆ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีพลัง และเป็นบวก

Green fluorite ช่วยทำความสะอาด Aura ดูดซับ negative energy ออกจาก emotional body ทำให้ความคิดของเราดีขึ้น เป็นบวกขึ้น

Green fluorite ช่วยดูดซับคลื่น EMF ให้กับเราได้ การวาง green fluorite ก้อนใหญ่ๆ ไว้ใกล้ๆ พื้นที่ที่เราใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานๆ จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและ ความสามารถทางด้าน psychic ของเรามาก

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก