Green Cubic Fluorite on Quartz

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Chakra

Element


Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Cluster

**ไม่มีในไทย

Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Cluster มีความสามารถพิเศษในการ Heal Heart จักระ การทำสมาธิกับ Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Cluster จะทำให้เราเข้าใจสาเหตุที่ซ่อนอยู่ในระดับจิตใต้สำนึก ที่ทำให้เรา “รู้สึกไม่ได้ รักไม่เป็น” เพื่อให้เราทำงานกับเหตุนั้นได้สำเร็จ จนหัวใจของเราสามารถเปิดรับความรักที่สวยงามได้

Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Cluster ทำให้เราตระได้ว่า “เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่” และ “ลึกๆ แล้วเราต้องการอะไร” ส่งผลให้เรารับผิดชอบความรู้สึกตัวเองได้ดี และทำตามที่ใจเรารู้สึกมากกว่าจะใช้เหตุผลนำชีวิต โดยไม่คิดดูแลจิตใจตัวเอง

Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Cluster ทำให้เราปลดปล่อยบาดแผลทางจิตใจทั้งในปัจจุบัน และในอดีตออกมาได้ หากเราเคยมีเรื่องเสียใจในอดีต หรือ อาการเจ็บปวดใจในปัจจุบันที่พยายามจะลืม Green Fluorite จะช่วยให้เราสามารถชำระล้างแผลใจเหล่านั้นไป เพื่อให้ใจเราหายดี และสามารถเดินหน้าไปกับชีวิตได้โดยที่ไม่มีอะไรมารั้งไว้ (การทำสมาธิกับ Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Cluster ในคืนวัน Fullmoon จะยิ่งได้ผลดีมาก)

Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Cluster ทำให้ heart และ mind ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน และไปในทิศทางที่ดีงาม (serve highest purpose) ส่งผลให้การกระทำของเรานั้นชัดเจนและมีพลัง บวกการรวมตัวของ Quartz ทำให้พลังงานของ Green Fluorite ถูกเสริมด้วยพลังแต่การตั้งจิตอันแน่วแน่ จึงยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดผลลัพธ์

Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Clustere ช่วยเคลียร์ความรู้สึกไม่ดีที่ยังอาจค้างคาจากประสบการณ์ในอดีต ยกระดับ vibration ของเราขึ้น พร้อมกับเชื่อมต่อเราเข้ากับธรรมชาติ เพื่อให้เราซึมซับพลังงานดีๆ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีพลัง และเป็นบวก

Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Cluster ช่วยทำความสะอาด Aura ดูดซับ negative energy ออกจาก emotional body ทำให้ความคิดของเราดีขึ้น เป็นบวกขึ้น

Green Cubic Fluorite on Quartz Crystal Cluster ช่วยดูดซับคลื่น EMF ให้กับเราได้ การวาง green fluorite ก้อนใหญ่ๆ ไว้ใกล้ๆ พื้นที่ที่เราใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานๆ จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและ ความสามารถทางด้าน psychic ของเรามาก

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-70%
Original price was: 15,345฿.Current price is: 4,604฿.
-70%
Original price was: 16,995฿.Current price is: 5,099฿.
-70%
Original price was: 4,725฿.Current price is: 1,418฿.
-70%
Original price was: 4,830฿.Current price is: 1,449฿.
-70%
Original price was: 5,200฿.Current price is: 1,560฿.
-70%
Original price was: 5,495฿.Current price is: 1,649฿.
-70%
Original price was: 6,670฿.Current price is: 2,001฿.
-70%
Original price was: 8,745฿.Current price is: 2,624฿.