Green Calcite with Quartz

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Chakra

Element


Green Calcite with Quartz Crystal

Green Calcite with Quartz Crystal เป็นหินที่ช่วย Reconnect เราเข้ากับ heart ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับเคสที่ตัวคิดไม่หยุด และรู้สึกไม่เป็น

Green Calcite with Quartz Crystal ทำให้เราโอบอุ้ม และยอมรับความรู้สึก ของเราไว้ พร้อมกับทำให้เอาชนะความกลัวที่จะแสดงออกความรู้สึกของตัวเองไปได้ ส่งผลให้เป็นตัวของตัวเอง (Being true to myself) อย่างมีพลัง

Green Calcite with Quartz Crystal ช่วยทำให้ความคิดเงียบลงได้มากพอที่จะรับรู้สิ่งที่อยู่ในใจเราได้ และยังเชื่อในสิ่งที่ใจบอกผ่านความรู้สึก

Green Calcite with Quartz Crystal เคลียร์ past emotional pattern อย่างความแค้น ความโกรธเกลียด อาฆาต และ ความไม่พอใจ แล้วดึงบุคลิกส่วนดีของเราออกมา

Green Calcite with Quartz Crystal ส่งเสริมคุณลักษณะของความรัก ความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจกัน ให้เกิดขึ้น

Green Calcite with Quartz Crystal ทำให้ negative emotions ที่เก็บกดไว้จนเริ่ม manifest ออกมาเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายได้คลายออกมา พร้อมกับให้เรามองออกว่า บุคลิกนิสัยแบบไหนของเราที่จำเป็นต้องแก้ไข และรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง

  • สมาธิ Green Calcite with Quartz Crystal + Lepidolite จะทำให้คลายเครียดได้ดีมาก
  • สมาธิ Green Calcite with Quartz Crystal + Chrysoprase ทำให้รู้สึกมีความสุข สดชื่น
  • สมาธิ Green Calcite with Quartz Crystal + Seraphinite จะช่วย heal heart จักระโดยเฉพาะ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ