Green Apophyllite Flowers on Tectosilicate Minerrals

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Green Apophyllite Flowers on Tectosilicate Minerrals

Help over come ความไม่เชื่อใจ และการมองว่ามนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัว

Green Apophyllite Flowers on Tectosilicate minerals เป็นหินที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับ Life Force จำนวนมากจาก Mother Earth และทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ โดยเราสามารถทำสมาธิเพื่อเหนี่ยวนำพลังบำบัดจากธรรมชาติเข้าสู่ตัวเรา ได้จากทุกทิศทุกทาง ส่งผลให้เกิดเป็นการ healing (บำบัด), การเติบโต, vitality
(ความเป็นหนุ่มสาว), และการเกิดใหม่ ให้กับตัวเรา อย่างน่ามหัศจรรย์ และเป็นวิธีการที่ witch และ shaman หลายคนใช้ในการรักษาความเจ็บป่วยให้ตัวเอง

เพราะยานั้นทำมาจากพืชหลายชนิด การเข้าถึงองค์ความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดและการปรุงยาจากธรรมชาตินั้น จึงเป็นทักษะที่มีค่ามาก และการทำสมาธิกับ Green Apophyllite Flowers on Tectosilicate minerals จะเกิดความชำนาญในด้านนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษ จึงเหมาะกับแพทย์แผนจีน, หมอ anti-aging, และ holistic healer เป็นอย่างมาก

Green Apophyllite Flowers on Tectosilicate minerals เป็นหินที่ส่งเสริมร่างกายให้ฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยที่มากับอายุ มากับความเสื่อมของอวัยวะ รวมถึงโรคเรื้อรังที่มาจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะต่างๆ และการเสียสมดุลภายใน ได้เป็นอย่างดี

Green Apophyllite Flowers on Tectosilicate minerals ช่วยเปลี่ยนพลังงานลบที่อยู่ในสภาวะแวดล้อม ให้ดีขึ้น และไม่เป็นพิษกับเรา การวาง Green Apophyllite Flowers on Tectosilicate minerals ไว้ในห้องที่เราอยู่เป็นประจำ ร่วมกับต้นไม้ จะขยายความสามารถในการ Transmute Energy ของห้องให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

Green Apophyllite Flowers ทำให้เราเชื่อมต่อกับพลังงาน Electro Magnetic Feild ของโลกทำให้เราสามารถ และเปิดประตูไปสู่การเชื่อมต่อกับ Nature Realm และ Earth Realm ซึ่งทำให้เราสามารถเหนี่ยวนำ wisdoms ต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในสรรพสัตว์ และบนโลกในนี้มาเป็นของๆ เรา เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับคนที่อยากเอาดีเรื่องการเกษตร การทำสวน Green Apophyllite Flower จะทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี จนทำแล้วรุ่ง เพราะเราจะเกิดความเข้าใจในการดูแลพันธุ์พืชต่างๆ ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เข้าใจวิธีการปรุงดิน และวิธีการกำจัดสัตรูพืชตามธรรมชาติ ผลผลิตดีและมีคุณภาพมาก

ส่วนคนรักสัตว์ ที่อยากสื่อสารความรู้สึกดีๆ ให้เขาได้รับรู้ หรือแม้แต่สื่อสาร ส่งความรัก ส่งพลังบำบัดรักษา ผ่าน telepathic communication การเข้าสมาธิร่วมกับ Green Apophyllite Flower จะทำให้เราสามารถส่งพลังงานดีๆ เหล่านั้นได้

Green Apophyllite Flowers on Tectosilicate minerals ยกระดับ vibration และ ทำให้เราเกิดความศรัทธาต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแรงกล้า จนก่อนเกิดเป็น Psychic Power ที่หากอวยพรสิ่งใดให้ใคร สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นจริงรวดเร็ว

Green Flower Apophyllite ยังเป็นหินที่เสริมการทำงานของ Crystal จำนวนมาก และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำ Psychic Works และ International Dimensional Traveling เพราะช่วยให้เรามี life force จาก Mother Earth ที่มากพอที่จะทำงานเหล่านั้นได้สำเร็จ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ