Chakra

Element


Green Apatite

Green Apatite เป็นหินที่ดีมากๆ และเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานกับหิน เนื่องจากช่วยให้เราสามารถมีทุกอย่างที่มนุษย์พึงมี พึงเป็น ไม่ว่าจะเป็นความสุข, ความสำเร็จ การเงิน ความสัมพันธ์ และพลังงานก็อ่อนโยนเอามากๆ ด้วย

Green Apatite จัดสมดุลการทำงานของความคิด และความรู้สึก ทำให้การลงมือทำของเราไม่โอนเอียงไปทางเหตุผลจ๋า หรือเอาแต่ความรู้สึกเข้าว่าเท่านั้น

สำหรับคนที่ตั้งเป้า และมองเห็นภาพความสำเร็จไว้ชัดเจน แต่กำลังเผชิญความท้าทายในการทำมันให้เกิดขึ้นจริงได้ การสมาธิกับ Green Apatite จะทำให้เราสามารถนำเอา Heart Knowledge ออกมาใช้ได้ ซึ่ง heart knowledge นี้เป็นอัจฉริยภาพที่ยิ่งใหญ่ และให้ผลแบบเทียบกันไม่ได้กับการคิดแบบทั่วไป

Green Apatite ช่วยดึงเราสู่ความหวัง (Hope) และปลุกพลังเรากลับมาใหม่ได้ จึงเหมาะที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในวันที่หมดไฟ หมดใจ หมดแรงไปต่อ

ในแง่ของความสัมพันธ์ เหมาะมากกับคู่ที่ต้องการลืมอดีตอันเลวร้ายที่ต่างคนต่างทำกันไว้ แล้วหันมาอยู่กับปัจจุบัน หรือถ้าต้องเปลี่ยนนิสัยแย่ที่เกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์นี้ เพื่อให้เราสามารถอยู่กันอย่างมีความสุขได้ Green Apatite จะช่วยได้ดีมาก

เป็นหินที่เหมาะมากกับ Healer และ Planetary Healer เพราะช่วยให้สามารถ heal คนได้โดยยังคง center และรักษา inner peace และสำหรับ planetary healer การทำงานกับ Green Apatite จะทำให้ healer ไดรับ healing energy จากธรรมชาติ ไปพร้อมๆ กับการ heal Mother Earth ไปพร้อมกัน

Green Apatite ช่วยกำจัดทัศนคติที่ไม่ดีทางด้านการเงิน การกลัวจน กลัวไม่มีเงิน และความรู้สึกขาดแคลน อันเป็นอุปสรรคต่อการเปิดรับความอุดมสมบูรณ์

การสมาธิกับ Green Apatite จะให้ความรู้สึกหลักๆ 4 อย่างคือ Joy, Love, Gratitude, Abundance กับเรา ซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นจะดึงดูดความรัก ความดี ความงาม และความมั่งคั่งให้เข้ามา ยิ่งถ้าใช้สมาธิร่วมกับ Trasvorite แล้วด้วย จะยิ่งทวีคูณผลลัพธ์

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก