Chakra

Element


Galena

Galena คือที่สุดของหินที่ทำหน้าที่ grounding อารมณ์แย่ๆ ออกไปจากตัวเรา ไปสู่ใจกลางแกนโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆ ไม่ว่าจะเป็น ความกลังวลใจอย่างมาก , ความกลัว , ความคิดถึงจนไม่เป็นอันทำอะไร… เราจึงไม่เป็นทาสของอารมณ์ตัวเอง และอารมณ์ของเราก็ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ หรือเป็นบ้าได้ เราจึงกลับมามีความมั่นคงทางความรู้สึกได้ง่ายๆ ด้วย Galena

Galena ช่วยเคลียร์ emotional blockages ที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ ไม่ให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กลัว ความไม่แน่ใจ ความสับสนในจิตใจ… และเมื่ออารมณ์เหล่านั้นหายไป Galena ก็ช่วยทำให้เราเกิดทัศนคติแห่งความเป็นไปได้ และการลงมือทำที่แน่วแน่

ใครก็ตามที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือไม่… จะทำดีไหม… การสมาธิกับ Galena จะช่วยเปลี่ยนเราจากการสงสัยตัวเองเสมอ ไปสู่ความรู้สึกมั่นใจในตัวเอง ซึ่งการที่เราสามารถมั่นใจในตัวเองได้โดยไม่ต้องขอการยืนยันหรือการเห็นด้วยจากใครนี้จะส่งผลต่อการ manifestation อย่างมหาศาล

Galena เป็นหินที่เหมาะที่จะนำมาใช้ร่วมกับการทำ past life regression เพื่อให้เราปล่อยวางอารมณ์ที่บั่นทอนตัวเราจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วนำใจที่สงบขึ้นมาพิจารณาเรื่องราวนั้นด้วยมุมมองใหม่ที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจ และ เกิดปัญญา จนวางเรื่องทั้งหมดลงไปได้ผ่านการให้อภัย, การเมตตาต่อตัวเอง, หรือความรักที่มีให้กับเพื่อนมนุษย์… ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเส้นทางที่นำเราไปสู่นิพพาน หรือการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร

Galena คือหินที่เพิ่ม “วิจารณญาณ” ให้เราได้ดี ด้วยการกระตุ้นให้เราพิจารณาความจริงทั้ง 2 ด้านให้ถ่องแท้ ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือทำอะไร Galena จึงป้องกันเราจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด อันนำมาซึ่งการสูญเสีย และความเสียใจ

Galena ยังช่วยลดการตัดสินตัวเองให้กับเราด้วย เพราะการตัดสินตัวเองไปก่อนว่าเราทำไม่ได้ ไม่เหมาะ ไม่เก่ง ไม่ดีพอ เหล่านี้กับเรื่องราวในชีวิตที่เข้ามา จะส่งผลให้เราไม่สามารถมีประสบการณ์ที่แตกต่างได้

Galena มีประโยชน์มากในการทำ Shadow Mastery ด้วยความสามารถในการส่ง light ไปสู่ darkness ทำให้เราหันกลับไปโอบอุ้มตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่น่ารัก… ที่น่ารังเกียจจนแม้แต่เราเองก็ไม่อยากมอง ด้วยใจที่ไม่ตัดสิน และเข้าอกเข้าใจตัวเองมาพอ

Galena เหมาะมากที่จะใช้ร่วมกับ Moldavite เพราะการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณที่ Moldavite มอบให้นั้นจะรวดเร็ว และรุ่นแรงพอสมควร จนเรารู้สึกรับมือไม่ไหว Galena จะทำให้เรายังคงรู้สึกปลอดภัย และนิ่งได้ แม้เวลาสิ่งรอบข้างจะซัดเข้ามาราวกับพายุ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก