Fluorite and Calcite Crystals Fujian

Showing 1–10 of 12 results

Chakra

Element


Fluorite and Calcite Crystals Fujian

Fluorite and Calcite Crystals นั้นเป็น specimen ที่หายาก เพราะเป็นการรวมตัวกันของแร่ที่มีบทบาทสำคัญกับ Mind โดยเฉพาะคือ Purple Fluorite และ White Calcite

Fluorite and Calcite Crystals เป็นหินที่สร้างพื้นฐานสำคัญให้กับคนที่ต้องการเกิด Spiritual Ascension เพราะสิ่งที่ Fluorite and Calcite Crystals ทำให้นั้น คือ

  1. Centering the Mind,
  2. Clearing Blocks,
  3. Expand Consciousness

เหมาะสำหรับคนที่ปฏิบัติสมาธิ เพื่อบรรลุธรรมขั้นสูง เพราะนอกจาก Fluorite and Calcite Crystals จะสร้างสภาวะของ “สติสัมปชัญญะ” ให้แล้ว ยังช่วยเพิ่ม mental capacity ในการพิจารณาแยกแยะเหตุปัจจัย และการมองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง

Purple Fluorite เป็นหินที่เชื่อมโยงการทำงานของ Mind เข้ากับ Spirit โดยเฉพาะ ผ่านการทำให้ความคิดของเรากระจ่าง ไม่เป็นลบ ไม่บิดเบือน แล้วนำพาเราเข้าสู่ความสงบอย่างรวดเร็ว เพราะ ณ จุดที่ความคิดเราสงบได้ Spirit จะสื่อสารกับเราเมื่อนั้น บวกกับ White Calcite ที่ Activate Psychic Abilities ทำให้การสื่อสารกับสวรรค์, โลกเบื้องบน, และ Ascended Masters (พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ตรัสรู้แล้ว) สามารถเป็นไปได้รวดเร็ว ง่ายดาย

Fluorite and Calcite Crystals ยังช่วย clear Aura Field ของเรา, clear Blocked energy, เปิดช่องทางพลังงาน, ดูดซับ negative energy ออกจากเราแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานดีส่งกลับมาให้อย่างมาก ส่งเสริมให้เกิด Spiritual Evolution (เสริมกันมากกับ Phosphosiderite)

Fluorite and Calcite Crystals เป็น Specimen ที่เหมาะเอามาวางไว้ที่โต๊ะทำงาน โต๊ะเขียนหนังสือ ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น เพราะจะช่วยดูดซับ Negative Energy จากสิ่งแวดล้อม แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานดีๆให้ , เปลี่ยนความโกลาหล ไปสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, ทำให้คนอยู่ร่วมกันด้วนความสงบ, ใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกัน, เพิ่มความสามารถในการคิด และเรียนรู้, เปิดใจมากสิ่งต่างๆ ตามจริงเพื่อหาทางออกใหม่ๆ ร่วมกัน

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ