Flower-Agate-Thumbnail

Chakra

Element


Flower Agate

Flower Agate เป็นหินการเติบโต เพราะมีบทบาทสำคัญในการจัดโครงสร้างพื้นฐานให้กับเราที่ส่งผลให้เราเดินทางไปไปข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่า

Flower Agate ช่วยให้เราสามารถนำศักยภาพภาพทั้งหมดที่มีออกมาใช้ และกำจัดความกลัวที่มาจากประสบการณ์ในอดีตให้หมดไป

พลัง Feminine Energy ใน Flower Agate ส่งผลให้การ Set Intention ของเราดีงามต่อตัวเอง และผู้อื่น ก่อเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้า

การทำงานของ Flower Agate ต่อ Heart และ Root จักระ ส่งผลให้เราเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ มีความพึงพอใจ และเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่ทำ และคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย

การทำสมาธิกับ Flower Agate ไปในระดับที่ลึก จะเชื่อมต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราเข้าสู่ความจริง ทำให้เรามองเห็นบาดแผลที่เรามี และสามารถทำให้ตัวเราเป็นอิสระจากบาดแผลเหล่านั้นได้ ส่งผลให้เราเดินต่อไปข้างหน้าแบบไม่เหลียวหลัง และไม่มีอะไรจะรั้งเราไว้ได้

เสริมกันดีมากกับ White Moonstone

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก