Dinosaur Excrement Fossil

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Dinosaur-Excrement-Fossil-Thumbnail

Chakra

Element


Dinosaur Excrement Fossil

Dinosaur Excrement Fossil คือ trace fossils หรือ Coprolite ที่เกิดจากสิ่งที่ไดโนเสาร์ขับถ่ายออกมากลายเป็นหิน หรือ fossil นั่นเอง 

Coprolite หรือ Dinosaur Excrement Fossil มักประกอบด้วย Agate, Amber, Foliage, Jasper, Jet, Quartz, Sand จึงทำให้เป็นหินที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง 

Coprolite ส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ของอารยธรรมโบราณ, การ channel ข้อมูลจาก Akashic Records, และการเข้าถึง wisdoms ที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมด

การสมาธิกับ Coprolite ทำให้เราเข้าสู่ความสงบได้รวดเร็ว และทำให้เราเกิดความปิติขึ้นภายใน

Coprolite ทำให้เราทำได้ว่าเราเป็นใคร เรามีคุณค่าอย่างไร และเราได้ทำอะไรมาบ้างเพื่อตัวเราเองไปอยู่รอดปลอดภัย และเติบโต Coprolite จึงเป็นหินที่สนับสนุนการชื่นชมตัวเอง และเห็นคุณค่าตัวเอง

Coprolite ทำให้เราตระหนักได้ว่า อะไรคือความสุขของเรา และเลือกที่จะทำให้สิ่งที่เป็นความสุขเหล่านั้นเกิดขึ้น ส่งผลให้การใช้ชีวิตของเรานั้นมี fulfillment และมีความสุข

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ