แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

Chakra

Element


Chrysocolla

Chrysocolla เป็นหินที่เกิดจากการรวมตัวกันของแร่ Malachite, Cuprite, Quartz, Azurite, และ Limonite โดยมี Copper สูงมาก

Chrysocolla ทำงานกับ heart จักระโดยเฉพาะ ทำให้เราพบกับ “ความสบายใจ” ได้ไวมาก ซึ่งความสบายใจ เป็นพลังงานที่สำคัญในการดึงดูดคนจำนวนมากให้อยากมาอยู่ใกล้ๆ เรา

Chrysocolla ส่งเสริมความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้เราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำ Design Thinking หรือการออกแบบ solution ที่เป็นเป็นประโยชน์กับคนได้

Chrysocolla เป็นหินทำให้เราตกตะกอนทางความคิด เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาได้ดีจนสามารถแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าต่อผู้อื่นและโลกใบนี้ออกไปได้

Chrysocolla เป็นหินของที่ปรึกษาปัญหาชีวิต ศิราณี กัลยาณมิตร และ counselors เพราะทำให้เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และชำนาญในการสื่อสาร ในรูปแบบที่จะช่วยให้เขาเข้าใจสถานการณ์ของเขาได้ดีขึ้น

หากใครที่ต้องการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, TedTalk, Motivational Speaker, Story Tellers การสมาธิกับ Chrysocolla จะทำให้การพูดนั้นทรงพลังมากๆ

Chrysocolla ช่วยแก้นิสัยการพูดที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น การประชดประชัน บูลี่ ล้อเลียน เหน็บแนม แล้วเปลี่ยนเป็นการพูดแต่สิ่งที่ดีต่อใจ

Chrysocolla เพิ่มกำลัง Feminine Energy ให้กับชายและหญิง

เหมาะทำสมาธิร่วมกับ Larima, Aquamarine, Blue Chalcedony

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ