Chakra

Element


Celestite

*Celestite egg ห้ามโดนน้ำ

คุณลักษณะทาง Divinity ที่สำคัญต่อไปนี้ คือสิ่งที่ Celestite ให้กับคนที่ทำสมาธิกับหิน คือ Divine Process, Divine Healing, Divine Guidance, Divine Communication

Celestite เป็นที่เชื่อมต่อเราเข้าสู่ angelic world ได้อย่างมหัศจรรย์มากๆ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสื่อกลางที่พาเราเชื่อมต่อกับโลกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์

ช่วยยกระดับ consciousness ให้สูงขึ้น ทำให้เราสามารถรับการ healing และองค์ความรู้จาก Angel ได้เป็นอย่างดี

ความรู้สึกที่ได้จากการฝึกสมาธิกับ celestite นั้นจะเป็นความรู้สึกนิ่งๆ เนิบๆ สงบ แต่มีความหนักแน่นทรงพลัง เพราะความรู้สึกประมาณคือ frequent ที่จะทำให้เราเปิดรับ Angelic Communication ได้อย่างดีเยี่ยม

Celestite สอนให้เรา ใจเย็นลง และ Trust the Process.

Celestite เป็นหินที่นิยมนำมาไว้ในห้อง healing room หรือ บริเวณที่ทำสมาธิ เพราะช่วยให้เราเข้าถึง Divine Healing และ ดึงดูด Angel ให้มาใกล้เพื่อคอยสอน และให้คำแนะนำ

เป็นหินที่ช่วยทำความสะอาดพลังงานของห้อง หรือ ที่อยู่อาศัย ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขุ่นมัวของผู้อยู่อาศัย และพลังงานลบๆ

Celestite มาพร้อม กับ Angel Number 444 เพื่อบอกว่าการเชื่อมต่อระหว่างเรากับ angels นั้นเหนียวแน่น และ angels ต่างรายล้อมเพื่อให้การ healing, การ guide, และแรงสนับสนุนกับเราอยู่

Physical: รักษาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ, อาการตาล้า ตาแห้ง, กำจัดการติดเชื้อต่างๆ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก