Showing 1–10 of 15 results

Cavensite-Thumbnail

Chakra

Element


Cavansite

**ไม่มีในไทย

Cavansite เป็นหินที่หายาก และมีความยากลำบากในการขุดขึ้นมา ทำให้เกิดการขาดแคลน Cavansite ในตลาดอยู่เป็นประจำ Cavansite นั้นจะขึ้นอยู่กับแร่ในกลุ่ม Zeolite ซึ่งเรียกได้อีกอย่างว่า Cavansite on Metrix

Cavansite ทำงานกับเราในหลานส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็น Psychic Enhancement, Calming Emotions, Transformation of Life and Wealth, Self Actualization, Communication, และ Truth Revelation

Cavansite กระตุ้นการทำงานของต่อม Pituitary และ Pineal Gland ที่มีบทบาทอย่างมากต่อการทำงานทางด้าน Psychic พร้อมกับกระตุ้นการทำงานของสมองส่วน Occipital Lobes ทำให้คนทำสมาธิกับ Cavansite เป็นประจำสามารถเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านสมาธิได้ดี, มีความสามารถทางด้าน “ตาทิพย์” หรือ Clairvoyance

Cavansite ทำให้เราเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆ ทำให้เราไม่ถูกหลอกโดยอายตนะของตัวเอง ทำให้เรารู้ความจริงอันเป็นที่มาของความสัมพันธ์กับคนแต่ละคน และยิ่งใช้คู่กับ Sphalerite ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากในการเข้าถึงความจริงในทุกสรรพสิ่ง

Cavansite ยังทำให้เราเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา และความจริงเกี่ยวกับที่บันทึกไว้ใน Akashic Records ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใคร ต้องการอะไร และยอมรับคนที่เราเป็นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้อย่างแท้จริง

Cavansite เปิดการทำงานของ Crown จักกระ ทำให้เข้าใจสิ่งที่เห็นตามที่เป็น ด้วยการ channel higher truth มาเป็น inner truth, สื่อสารกับ guides และ higher beings, และสามารถ channel spiritual information ได้ผ่าน direct knowing. (ที่ผู้รู้ ก็รู้ได้ด้วยตน)

Cavansite ขยายความสามารถทางด้าน Psychic รอบด้าน ใช้ชัดเจนขึ้นไปอีกขั้น ไม่ว่าจะเป็น Clairaudience (หูทิพย์) ทักษะด้าน mediumship, psychokinesis, psychometry, remote viewing, Akashic Journey และอีกมากมาย (เสริมกันมากกับ Hemimorphite)

Canvansite เป็นหินที่เหมาะมากสำหรับการทำสมาธิในสถานการณ์ที่ยากลำบาก มีความขัดแย้ง หรือในสภาวะที่เรากำลังปะทุไปด้วยโทสะ เพราะช่วยทำให้เราสงบลงได้ไว้ แล้วปล่อยมันไปได้ Cavansite จึงเป็นตัวช่วยชั้นดีที่จะทำให้เรา “Let Go” สิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจไปได้ และก่อเกิดความรู้สึก Joy ให้กับเรา

Cavansite เป็นหินที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นยืนยาว เพราะเป็นหินที่ถือพลังงาน Love, Joy, Peace, Truth, และ Communication ทำให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความรัก และความจริงใจให้กัน ไม่ปะทะอารมณ์ใส่กัน และกล้าสื่อสารสิ่งที่จำเป็นต้องพูดออกไป โดยไม่โทษ ไม่ด่า ไม่ทำร้ายความรู้สึกใคร แต่ก็ยังคงตรงตามความเป็นจริง และสำหรับใครที่ยังโสด

Cavansite จะพาเราไปพบกับรับที่เราคู่ควร
ใครก็ตามที่อยากให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะทางด้านการเงิน จะต้องการทำสมาธิกับ Cavansite และ Mordenite ร่วมกันให้ได้ เพราะการเงินจะดีขึ้นอย่างชัดเชน

หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดี Cavansite จะพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการ, เราจะรู้วิธีการถัดไปที่จะทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ผ่าน direct knowing หรือ ผ่านการรับ guidances จาก Angel และ Guide

Cavansite ช่วยให้เอาชนะความรู้สึกสิ้นหวัง ไร้ทิศทาง สับสน สงสัยในเจตนาคนรอบข้าง และเดินหน้าไปอยาคตได้อย่างมีพลังของการเรียนรู้เพื่อเติบโต
ทางกายภาพ Cavansite ช่วยจัดการอาการปวดหัวที่มาจากความเครียดโดยเฉพาะ

  • Cavansite + Apophyllite = enhancement of psychic and clairvoyant capacities.
  • Cavansite + Emerald = เกิดการหลวมรวมกันระหว่าง higher mind และ heart
  • Cavansite + Iolite Sunstone = การเข้าถึงตัวตนที่อยู่ลึกในระดับ soul level

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ