Brown Dog Tooth Calcite & Yttrium Fluorite Crystal Mineral

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Brown Dog Tooth Calcite & Yttrium Fluorite Crystal Mineral

**ไม่มีในไทย

Brown Dog Tooth Calcite & Yttrium Fluorite Crystal Mineral เป็นหินที่สร้าง “ความมุมานะ” ให้เกิดขึ้นในระดับความเป็นคนของเรา ทำให้เราเกิดความตั้งใจแบบไม่ลดละที่จะนำพาตัวเองไปยังจุดหมายที่ตั้งใจไว้

Brown Dog Tooth Calcite & Yttrium Fluorite Crystal Mineral ช่วยยกระดับ Consciousness ของเราให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและพาเราไปเชื่อมต่อกับโลกเบื้องบน (higher realm) เพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมต่างๆ

Brown Dog Tooth Calcite & Yttrium Fluorite Crystal Mineral ทำให้เราเข้าสู่ความสงบและความนิ่งได้ดี จึงเหมาะมากสำหรับคนที่ฝึกสมาธิ เพราะส่งเสริมให้เกิดการรักการนั่งสมาธิ

Brown Dog Tooth Calcite & Yttrium Fluorite Crystal Mineral เปิด crown จักระ และพาเราเชื่อมต่อกับ angels และ guides ทำให้เรามีความพร้อมรับจะรับองค์ความรู้ขั้นสูง และการส่งเสริมสนับสนุนในการทำหน้าที่เขาเราบนโลกใบนี้ ให้ออกมาดี

Brown Dog Tooth Calcite & Yttrium Fluorite Crystal Mineral พัฒนา conscious awareness ของเรา ทำให้ “ตัวสติ” ของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้ดีก่อนเลือกวิธีการที่จะตอบสนองกลับไป

Brown Dog Tooth Calcite & Yttrium Fluorite Crystal Mineral ส่งเสริมบุคลิกที่มีความ strong และ powerful ในตัวเอง ที่เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของคนที่จะทำอะไรสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-70%
Original price was: 17,000฿.Current price is: 5,100฿.
-70%
Original price was: 19,785฿.Current price is: 5,936฿.