Showing 1–10 of 12 results

Chakra

Element


Blue Opal

Blue Opal คือหินที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการมองโลกตามจริง, การสื่อสารที่เป็นตัวเอง, และการแสดงออกที่จริงใจ ทำให้คนที่สมาธิกับ Blue Opal ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

Blue Opal ช่วยพัฒนา intuitive feeling เกี่ยวกับการตระหนักในความจริงของสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เพื่อให้เราสามารถเลือก และตอบสนองกับสิ่งนั้นไปได้อย่างเหมาะสม และดีกับทุกฝ่าย

หากเรามีปัญหาในการสื่อสารกับคนสนิทในลักษณะที่กลัวการพูดความรู้สึกตัวเองออกไปตรงๆ, การกังวลที่จะแสดงออกในแบบที่เป็นตัวเอง, การไม่กล้าที่จะพูดหรือเป็นตัวเองเต็มที่ Blue Opal จะทำให้เราวางภาพในใจเกี่ยวกับเขาและเกี่ยวกับเราลง เพื่อลดความกลัวและความกังวลเหล่านั้นลงไป

Blue Opal เป็นหินที่เหนี่ยวนำคนที่คิดเหมือนๆ กันกับเรา ให้ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเรา ทำให้ทุกอย่างในความสัมพันธ์มีความลื่นไหล และเป็นธรรมชาติ จนถือเป็นหินที่ทำหน้าที่ match maker หรือ “จัดหาคู่” ได้ดีมากๆ เลย

การสมาธิกับ Blue Opal จะช่วยให้เรามองชีวิตออก และเข้าใจชีวิตได้มากพอที่จะไม่ร้อนรนกันสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ หลงไหลพร่ำเพ้อไปกับใคร หรือ อะไรได้ง่ายๆ

Blue Opal เป็นหินที่ให้ maturity กับเราไปพร้อมๆ กับ การพัฒนาความเป็นคนไปสู่คนที่สมบูรณ์

ในทางจิตวิญญาณ Blue Opal สนับสนุนการทำ Divination หลายอย่าง เช่น การปกป้องเราขณะที่เรากำลัง Journey, การสนับให้เราทำ Astro Recall ได้มีประสิทธิภาพด้วยการพาเราไปถูกจุด ถูกเรื่อง และถูกคน

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ