Blue Flower Agate

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Chakra

Element


Blue Flower Agate

Blue Flower Agate คือหินที่จัดการกับ “ความกังวลใจ” ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเวลาที่เรากังวลกับอนาคต, ปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ และสภาพคล่องทางการเงิน การสมาธิกับ Blue Flower Agate จะช่วย “เบาใจ” เราลงไปได้มาก และลดความว้าวุ่นอันเป็นที่มาของปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ควรเกิดตามมา

สำหรับคนที่ยังไม่สามารถติดต่อกับไกด์ หรือ Guardian Angel ได้ดีนัก หรือแม้แต่การเชื่อมโยงกันในช่วงนี้ค่อนข้างบางลงไปมาก การสมาธิกับ Blue Flower Agate จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับไกด์แน่นแฟ้นขึ้นมาทันที จนเราสามารถได้ยินข้อความจากพวกเขาได้อย่างชัดเจน

Blue Flower Agate สอนเราว่า เมื่อเราได้พยายามมันจนถึงที่สุดแล้ว ผลักดันมันทุกทางแล้ว ให้เรารู้จักที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำให้สำเร็จนั้นจะเป็นเรื่องงาน เงิน หรือ ความรัก สุดท้ายแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางความพยายามที่จะควบคุม (lose control) แล้วอนุญาตให้สิ่งต่างๆ เป็นไปในแบบที่มันเป็นได้ และการทำแบบนี้ได้จะทำให้เราไม่เครียดมาก ไม่คาดหวังมาก แต่ผลลัพธ์จะออกมาดีกว่าที่คิดไว้

Blue Flower Agate สอนให้เรารู้จัก “ปรับตัวไว และ ทำใจให้นิ่ง” เมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วรอบด้าน คนที่สมาธิกับ Blue Flower Agate จึงเป็นคนที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง ได้เสมอ

เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึก panic หรือ อยู่ในสภาวะที่อารมณ์ถาโถมจน over react หรือ หนีปัญหา Blue Flower Agate จะช่วยปรับสภาวะของเราให้ปกติ และกลับมาสู่ความนิ่ง ได้อีกครั้ง

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ