Blue Flashy Sunstone Moonstone

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Chakra

Element


Flashy Blue Sunstone Moonstone

Flashy Blue Sunstone Moonstone เป็นหินที่ทำให้เราอยู่บน “ความพอดี” ในความสัมพันธ์ คือมีความสมดุลระหว่าง ”เหตุผล” และ “ความรู้สึก” … “ไม่เปิดเผยเกิน แต่ก็ไม่เก็บงำ” … “รู้ว่าความต้องการของตัวเอง แต่ก็ขับเคลื่อนมันด้วยความเหมาะสม” โดยการที่คนๆ หนึ่งสามารถรักษาความสมดุลไว้ได้ดีนั้น จะส่งผลให้ความสัมพันธ์นั้นเติบโต ราบรื่น ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีแผนการใดๆ

สมดุลระหว่าง เหตุผลและความรู้สึก

Flashy Blue Sunstone Moonstone ขจัดความสับสนในตัวเองว่า “ต้องการอะไรในความสัมพันธ์?” ทำให้ความคาดหวังลดลง ความกลัวและกังวลในอนาคตหายไป จนอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้น

สำหรับคนที่ทำให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการยอมรับของคนในสังคม หรือคนในครอบครัว มากกว่าจะทำให้เป็นเรื่องของคนสองคน การทำสมาธิกับ Flashy Blue Sunstone Moonstone จะทำให้หันมาโฟกัสที่การพัฒนาความสัมพันธ์ของเราสองคนเท่านั้น มากกว่าจะฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างที่มีผลเสียต่อความสัมพันธ์ของตัวเอง

Flashy Blue Sunstone Moonstone ยังสอนให้เรากลับไปพิจารณาอดีตของเราอย่างเข้าใจ มากกว่าจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตา โดย Flashy Blue Sunstone Moonstone ทำให้เราเห็นความจริงได้ชัดเจนว่าประสบการณ์ในอดีตเหล่านั้นสร้างเราให้เป็นคนแบบไหน และคนที่เราเป็นนี้ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีอย่างไร พูดได้อีกอย่างว่าคนที่นั่งสมาธิกับ Flashy Blue Sunstone Moonstone จะรู้สึกชอบตัวเอง และขอบคุณชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะเป็นเช่นไร

บุคลิกของคนที่ทำสมาธิกับ Flashy Blue Sunstone Moonstone นั้นจะมีพลังและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตมาก แต่ก็มีความสุขุมรอบคอบไปในเวลาเดียวกัน, เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง และรู้จักทำตามความรู้สึกตัวเองได้อย่างเหมาะสม

Flashy Blue Sunstone Moonstone ทำให้เราเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีพอที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-50%
-50%
-50%