Blue Black Chalcedony Crystals

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Blue Black Chalcedony Crystals

Blue Black Chalcedony Crystals คือหินที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำ Consciousness Evolution ที่มาจาก Soul Level จึงเป็นอะไรที่ powerful มาก และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์กับตัวเรานั้นก็ยิ่งใหญ่และสวยงาม

Blue Black Chalcedony Crystals ก่อเกิดกระบวนการ Manifestation ที่ขับเคลื่อนผ่านจิตแท้ดั้งเดิมของเรา หรือ soul ของเรานั้นเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ Ego และทำให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมออกมานั้นดีกับเรา กับเขา และกับทุกๆ คน

Blue Black Chalcedony Crystals ทำให้เกิด Consciousness Transformation ภายในตัวเรา ซึ่งถือเป็นอะไรที่ยิ่งใหม่มาก เพราะ Consciousness นั้นแทบจะเป็นตัวตนของเราทั้งหมด ณ ปัจจุบันขณะ การที่ Consciousness ของเราเปลี่ยนไปนั้นย่อมหมายความว่า เราไม่รู้สึกในแบบที่เราเคยรู้สึก, ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเดิมๆ อีกต่อไป, เรามีมุมมองและทัศนคติที่กว้างและตรงกับความจริง, เราเลือกพูด และทำต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง หรือพูดได้สั้นๆ ว่า “เราเปลี่ยนไปเป็นคนละคน”

Blue Black Chalcedony Crystals ทำให้เราสงบนิ่งได้เร็วมาก เพราะทำให้ mine, body, spirit, และ emotion ทำงานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน จนเรารู้สึกสนุกและเพลินกับการนั่งสมาธิ ที่สำคัญการนั่งสมาธิของเราจะไปได้ลึกมากด้วย

Blue Black Chalcedony Crystals ช่วยให้เราจัดการกับความโกรธแค้น ไม่พอใจต่างๆ ในอดีตได้ ผ่านการกระบวนการให้อภัยที่ถูกต้อง มากกว่าจะพยายามทำเป็นลืมๆ ไป ทั้งๆ ที่ลึกๆ ก็ยังไม่พอใจอยู่ตลอด

Blue Black Chalcedony Crystals ก่อเกิดการอยู่ร่วมกันด้วยความหวังดี และเกื้อกูล

Blue Black Chalcedony Crystals ทำให้เราพร้อมที่จะปล่อยวางตัวตนเก่าๆ ของเราไปได้เพื่อการเติบโตไปสู่คนที่เราสามารถเป็นได้จริงๆ พร้อมกับจัดการกับความไม่แน่ในตัวเอง และความสงสัยในตัวเองให้หมดไป

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-60%
8,440฿
-60%
8,532฿