Black Tourmaline

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

Chakra

Element


Black Tourmaline

เป็นหินที่มีพลังงานแรงมาก และมีลักษณะเป็นกระแสไฟฟ้า ที่ทำการชำระล้าง Aura Field และ Etheric body ทั้งหมดจาก พลังงานลบของเราเอง เช่น การคิดว่าตัวเองไร้ค่า, การยึดติดกับสภาวะอารมณ์แย่ๆ, การคิดวกวนจับจดกับเรื่องบางเรื่องไม่หยุด

Black Tourmaline ยังจัดการกับพลังงานลบที่มาจากภายนอก เช่น parasites, negative entities, energetic attack ที่เข้ามาก่อกวนในชั้น Etheric Body ได้อย่างดีมาก เป็นหินที่ทุกคนต้องมีเพื่อ shielding ตัวเอง

Black Tourmaline เป็นหินที่ทำให้เราคุ้มครองตัวเองได้ ด้วยการยกระดับ consciousness ของเราให้สูงขึ้น จน negative energy และ entities รอบข้างต้องหลุดออกไป เพราะไม่สามารถขึ้นสูงไปกับเราได้

ช่วยเอาความคิดลบๆ ออกไป… ช่วยจัดการกับความคิดกังวลที่ไม่ยอมหยุด ความคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกับคนบางคน

Physical: ช่วยเคลียร์ผลกระทบของ pollution สารพิษ และโลหะหนักที่มีออกจากร่างกาย

ทำงานได้ดีมากกับ Charoite, Amethyst, smoky Quartz, black Obsidian, Jet

ใช้ร่วมกับ Hematite เพื่อเพิ่มความการ grounding

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-50%
-50%
สินค้าหมดแล้ว
143฿
-50%
-50%
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว